VÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Vücuduyla, Vücutları, Vülgarize

7 Harfli Kelimeler

Vücudun, Vücutça, Vücutlu

6 Harfli Kelimeler

Vücudu, Vükela, Vüzera

5 Harfli Kelimeler

Vücud, Vücuh, Vücut, Vücüh, Vürut, Vüsat, Vüsul

2 Harfli Kelimeler

Bazı VÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


vürut :

TDK:
isim Geliş, gelme
"Ben onun yatağa bu suretle vüruduna hayret ederken o, gözlüklerini çıkarıp yanındaki masanın üstüne koydu." - M. Ş. Esendal

vüzera :
TDK:
isim Vezirler

VÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Leyla vü Mecnun - Yazar: Fuzuli
Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai

VÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SECDE - 16: Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
TUR - 27: «Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. ».

Kelime Bulma Motoru