VÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Vücuduyla, Vücutları, Vülgarize

7 Harfli Kelimeler

Vücudun, Vücutça, Vücutlu

6 Harfli Kelimeler

Vücudu, Vükela, Vüzera

5 Harfli Kelimeler

Vücud, Vücuh, Vücut, Vücüh, Vürut, Vüsat, Vüsul

2 Harfli Kelimeler

Bazı VÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


vücut :

TDK:
1. isim İnsan veya hayvan gövdesi, beden
"Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor." - R. N. Güntekin
2. Var olma, varlık

vücutlu :
TDK:
sıfat Vücudu iri ve şişman olan

vükelâ :
TDK:
vükela

VÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 27: «Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. ».

Kelime Bulma Motoru