V ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 5 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Vacip, Vagon, Vahim, Vahit, Vahiy, Vajen, Vakar, Vakfe, Vakıa, Vakit, Vakum, Vakur, Valiz, Valör, Vapur, Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta, Vasat, Vasfı, Vasıf, Vasıl, Vaşak, Vatan, Vatka, Vatoz, Vazıh, Vebal, Vecih, Vecit, Veciz, Veçhe, Vedat, Vedia, Vefat, Vehim, Vekil, Velet, Velev, Velur, Velut, Venüs, Verdi, Verem, Veren, Verev, Vergi, Verim, Veriş, Verit, Verme, Veysi, Vezin, Vezir, Vezne, Vıcık, Video, Vigla, Viraj, Viran, Virüs, Visal, Viski, Vişne, Vites, Vitir, Viyak, Vizon, Vizör, Vokal, Volta, Vonoz, Votka, Voyvo, Vukuf, Vulva, Vuraç, Vuran, Vurgu, Vurma, Vuruk, Vuruş, Vusul, Vuzuh, Vücud, Vücuh, Vücut, Vücüh, Vürut, Vüsat, Vüsul

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vacip : gerekli
vahim : ağır, korkulu, ciddî, vahametli
vakar : ağırbaşlılık, rezanet
vakfe : duruş, duraklama
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
vargı : sonuç, mal, mülk
varım : servet, mal, mülk, barım
varlı : zengin
varoş : banliyö
vasat : ortam, orta
vasfı : uluhiyet
vasıf : nitelik, mahiyet
vasıl : ulaşan, varan
vaşak : kedigillerden
vatan : yurt, cüda, ülke, yunt, yurtlak
vecih : yüz, çehre, yol, tarz
vecit : esrime
vedat : merhametli, dost, arkadaş
vedia : saklanılması, inam, emanet
vefat : ölüm
vehim : kuruntu
vekil : birinin, bakan

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


varit :

TDK:
sıfat Olabileceği akla gelen
"Bu, kitap satılmıyor iddiası varit değil." - N. Hikmet

vecih :
TDK:
isim Yüz, çehre

volta :
TDK:
1. isim, denizcilik Bir halatı bir yere bir kez dolama veya babalara yöntemince sarma
2. Zincirin demire veya iki zincirin birbirine dolanması
3. Geminin rüzgâra karşı gidebilmek için sağa sola zikzak yapması
4. Sürekli aşağı yukarı gidip gelme, yürüme, dolaşma

V ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Varto (Muş)

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ve... Bozkır Ses Verdi - Yazar: Cemal Şafak
Adımı Aşk Verdi - Yazar: Hayrettin...

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 153: O zaman Peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz, durmadan (savaş alanından) uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. (Allah) size keder üstüne keder verdi ki, bundan dolayı gerek elinizden gidene, gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
ARAF - 20: Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi.
MERYEM - 30: Çocuk şöyle dedi: «Ben, Allah'ın kuluyum. O, bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı. ».

Kelime Bulma Motoru