V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadeli : erimli, süreli
vagina : vajina, dölyolu, döl yolu
vahşet : korku, ürküntü, ıssızlık, yalnızlık, yabanıllık
valide : anne, ana
vampir : yarasalardan, kuyruksuz, nosferatu
vantuz : çekmen, çekmek
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlık : mevcudiyet, para, mal, mülk, zenginlik, önemli, yararlı, variyet, ömür, hayat, ağıç, antite, bardam, barım, barkuk, barlık, bartu, bay, burçuk, dirlik, dünya malı, köpeklemek, sermaye, servet, üzerinde, var varlatır, yok söyletir

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vahdet :

TDK:
isim Bir olma, tek olma, birlik, teklik

vampir :
TDK:
1. isim İnsanların kanını emdiğine inanılan yaratık
2. hayvan bilimi Yarasalardan, Yeni Dünya nın tropik bölgelerinde yaşayan, kuyruksuz, kahverengi tüylü, arka bacakları yürümeye ve sıçramaya çok uygun, kan emici bir tür memeli (Vampyrus spectrum)

vargel :
TDK:
isim Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vurgun Yiyenler - Yazar: Arzum Uzun
Son Vurgun - Yazar: Peter Spiegelman
Aksaçlılar Meclisi Vurgun - Yazar: Ahmet Haldun...
Büyük Vurgun - Gerçek Rakamlarda Saklıdır - Yazar: James Conway
Mafya Kıskacında Vurgun - Yazar: Ali Erkan Kavaklı
İşbirlikçiler 1 - Vurgun Demokrasi - Yazar: Ümit Zileli
Vurgun - Düşüş Serisi 5.Kitap - Yazar: Lauren Kate

Kelime Bulma Motoru