V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vabeste : bağlı
vahamet : güçlük
vakfiye : vakıfname
valilik : il, vilâyet
vallahi : billahi, tallahi
varaklı : varaklanmış
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
varolan : kahin
varsanı : sanrı
vasıflı : nitelikli, muttasıf
vaveylâ : çığlık
vazelin : yağ
vaziyet : durum, konum, tavır, hâl, yer
vefiyat : ölümler
velilik : velâyet, ermişlik
velvele : gürültü, bağrışma
verecek : borç
verenek : kredi
vergili : verilmiş, hayırsever, velût, verimli
verinin : arabellek
version : eviriş
vesvese : şüphe, kuruntu, işkil
vezinli : tartılı, ölçülü, mevzun
vızıltı : sızlanma, dızdız
vurgusu : tını
vurursa : istop
vücutça : cismen
vücutlu : iri, fare

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vakfiye :

TDK:
isim Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname

varışlı :
TDK:
varislivârisli

variyet :
TDK:
isim Varlık, zenginlik

Kelime Bulma Motoru