V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vabeste : bağlı
vanilya : salepgillerden, kokulu, salepgiller
vardiya : posta
varışlı : zeki, arif
variyet : varlık, zenginlik
varlama : kabul
varlığı : kalkmak, potansiyel
varolan : kahin
varoluş : yaşama, mevcudiyet
varsanı : sanrı
vasilik : vesayet
vaveylâ : çığlık
vazelin : yağ
vefasız : hakikatsiz, bîvefa, hayırsız, hercaî, hıyanet
veliler : evliya
velilik : velâyet, ermişlik
velvele : gürültü, bağrışma
verdane : rulo, makara
veremli : müteverrim, verem
verenek : kredi
vergici : tahsildar, alımcı, paççı
version : eviriş
veysiye : yoksul, muhtaç
vezaret : vezirlik
virtuel : edimsiz
viyadük : köprü yol
vurgusu : tını
vurursa : istop
vücudun : beceri, beden, büst, güreşçi köprüsü, köprü

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vagonet :

TDK:
isim Yana veya arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon
"Boş kömür vagonetlerine bindik." - R. H. Karay

vahşîce :
TDK:
vahşice

vitamin :
TDK:
isim, biyoloji Besinlerde bulunan, vücutta genellikle yapılmayan, yağda veya suda çözünebilme özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli hastalıklara yol açan maddelere verilen genel ad

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Veliaht Prenses - Yazar: Kiera Cass
Vezinli Kar Taneleri - Yazar: Nuri Can

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 27: «Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. ».

Kelime Bulma Motoru