V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vakitsiz : mevsimsiz, zamansız, duraklama
vaklamak : vakvaklamak
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
varsamak : var saymak
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
vasıfsız : niteliksiz
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazgelme : vazgeçme
vazifeli : ödevli, görevli
vehimler : evham
vekiller : vükelâ
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velespit : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
vergiler : çıplak ücret, rüsum, tekâlif
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilmiş : mevdu, vergili
versiyon : sürüm
vestiyer : otel, palto, askılık, askıyeri
vezirler : vüzera
vezirlik : vezaret

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vanadyum :

TDK:
isim, kimya Atom numarası 23, atom ağırlığı 50,942, yoğunluğu 6,11 olan ve 1710 °C de eriyen beyaz bir element (simgesi V)

vınlamak :
TDK:
nsz Dönerken veya düz bir doğrultuda hızla hareket ederken "vın" diye ses çıkarmak
"Bir kurşun vınlayarak başımın üzerinden geçti gitti." - T. Dursun K

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sporcu Milletiz Vesselam - Yazar: Aziz Nesin

Kelime Bulma Motoru