V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vakarsız : onursuz
vakıflar : evkaf
vaklamak : vakvaklamak
vanadyum : 942, v
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vasıflar : evsaf
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatansız : haymatlos
vazetmek : koymak, konulmak
vehimler : evham
verilesi : ita emri
verilmiş : mevdu, vergili
verilsin : verile
vermemek : kesmek
vestiyer : otel, palto, askılık, askıyeri
vezinsiz : tartısız, ölçüsüz
vezirlik : vezaret
veznedar : vezneci, kasacı
vırlamak : vırıldamak
vızlamak : vızıldamak
vicdanlı : insaflı, imanlı, timagur
vidanjör : boşaltıcı
vikipedi : özgür, uluslararası
virajsız : düz, dönemeçsiz
viyolacı : viyolonist
voleybol : uçantop, servis, servis atmak, smaç

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vibratör :

TDK:
isim Titreşim yaratan araç

viyolacı :
TDK:
isim Viyola çalan kimse, viyolonist

vokalist :
TDK:
1. isim, müzik Müzik türlerinde solisti arka planda destekleyen kimse
2. Bir müzik topluluğunda şarkı söyleyen kimse

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Asla Vazgeçme - Kampanya Boy - Yazar: Harlan Coben
Vurulmuş Yağmur Damlaları - Yazar: Yaşar Yıldız

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 33: Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
MÜ'MİNUN - 33: Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler: «Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. ».
SEBE - 34: Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir.

Kelime Bulma Motoru