V ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 9 harfli 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Vahametli, Vahşiyane, Vakfetmek, Vakıfname, Vakumlama, Valüasyon, Vandalizm, Vandallık, Vantrilok, Vantrolog, Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci, Vasektomi, Vasıtalar, Vasıtalık, Vasıtasız, Vazedilme, Vazgeçmek, Vazgeçmiş, Vazgeçtim, Vazgelmek, Vazıhamil, Vazifeler, Vazolunma, Vedalaşma, Vehmetmek, Vejetalin, Vekaleten, Vekilharç, Velinimet, Velveleci, Venüssaçı, Verdirmek, Verecekli, Vergileme, Veryansın, Vesikalar, Vesikalık, Vesikasız, Vesveseli, Veteriner, Vıcıklama, Vıcırdama, Vırıldama, Vızıldama, Vibrasyon, Vicdansız, Vidalamak, Vidalanma, Videobant, Videoteyp, Vietnamlı, Vikihaber, Viraneler, Viranelik, Visamiral, Viskonsül, Viskozite, Vitaminli, Viyaklama, Vokabüler, Voltamper, Voltmetre, Vurdurmak, Vurgunluk, Vuruşması, Vücuduyla, Vücutları, Vülgarize

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


valüasyon : değerleme
vandalizm : vandallık
vandallık : vandalizm
vardırmak : götürmek
variyetli : varlıklı, zengin
varlamama : inkâr
varlığını : kibar düşkünü
varlıksal : ontik
varlıksız : malı, mülkü, çıgay, çulsuz, donsuz
varoluşçu : egzistansiyalist
varsaymak : bilmek, farz etmek, kabul etmek, saymak, tutmak, var saymak
varsıllık : zenginlik
varyasyon : çeşitleme, değişim, değişiklik, varyete
vasıtasız : araçsız, doğrudan, dolaysız, bilâvasıta
vazıhamil : doğurma
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
vekilharç : kisedar
velinimet : birine, ana, baba
velveleci : gürültü, gürültücü
venüssaçı : karabacak, baldırıkara
verecekli : borçlu, medyun
vesikalar : vesaik
vesveseli : işkilli, şüpheci, kuruntulu, müvesvis, pireli
vicdansız : insafsız

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


verecekli :

TDK:
1. sıfat Birine vereceği olan, borçlu, alacaklı karşıtı
2. Birinden para yönünden veya iyilik vb. yardımlar görerek borçlanan (kimse), medyun

viskonsül :
TDK:
isim Yardımcı konsolos
"Bugün İngiliz viskonsülünün yolladığı kâğıtları bir türlü bulamadım." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru