VAR ile başlayan kelimeler

Başında VAR harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak

15 Harfli Kelimeler

Varılmasızamana

12 Harfli Kelimeler

Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik

11 Harfli Kelimeler

Varaklanmak, Varaklanmış, Varlıklılık, Varsayımlar, Varsayımsal, Varsılerkçi, Varsıllaşma

10 Harfli Kelimeler

Varaklamak, Varaklanma, Vardakosta, Varışlılık, Varlamamak, Varlığında, Varsayımlı, Varsılerki

9 Harfli Kelimeler

Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci

8 Harfli Kelimeler

Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez

7 Harfli Kelimeler

Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete

6 Harfli Kelimeler

Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos

5 Harfli Kelimeler

Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta

3 Harfli Kelimeler

Var

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


varak : yaprak, altın, menzil
varaklanmış : varaklı
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vardiya : posta
vareste : kurtulmuş
vargı : sonuç, mal, mülk
vargısı : sonurgu
varılmasızamana : erişmek
varış : anlayış, irfan, finiş, menzil, muvasala
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
variyetli : varlıklı, zengin
varlamamak : inkâr etmek
varlı : zengin
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlığı : kalkmak, potansiyel
varlığında : özlü
varlığını : kibar düşkünü
varlığınıkorumak : dayanmak
varlıksız : malı, mülkü, çıgay, çulsuz, donsuz
varmak : ulaşmak, acımadan

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


varak :

TDK:
1. isim Yaprak
2. Yazılı kâğıt, varaka
3. Altın, gümüş veya başka madenler dövülerek oluşturulan ince, parlak yaprak, altın varak, gümüş varak

varaklı :
TDK:
sıfat Varağı olan, varaklanmış

vardiya :
TDK:
1. isim Posta
"Fabrikaların akşam vardiyaları dağıldıktan sonra işçiler fabrika kapılarında tek sıra oldular." - L. Tekin
2. denizcilik Gemilerde beklenen nöbet
3. denizcilik Gemide nöbet yeri

VAR ile başlayan İlçe isimleri

Varto (Muş)

VAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Korkma Ben Varım - Yazar: Murat Menteş
İçiyorum Öyleyse Varım Filozofun Şarap Rehberi - Yazar: Roger Scruton
Ben de Varım - Yazar: Deniz Su Tiffany
Eğer İstersen Ben Varım - Yazar: Ali İlker Gökciler
Şeyh Bedreddin Varidat - Yazar: Cemil Yener
Ben Olmanın Varlığında - Yazar: Ata Kemal Şahin
Ben Bugün Varım Yarın Yarım - Yazar: Burak Mantıoğlu
Seviyorum Öyleyse Varım 2 CD - Yazar: Suna Tanaltay

Kelime Bulma Motoru