VAR ile başlayan kelimeler

Başında VAR harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak

15 Harfli Kelimeler

Varılmasızamana

12 Harfli Kelimeler

Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik

11 Harfli Kelimeler

Varaklanmak, Varaklanmış, Varlıklılık, Varsayımlar, Varsayımsal, Varsılerkçi, Varsıllaşma

10 Harfli Kelimeler

Varaklamak, Varaklanma, Vardakosta, Varışlılık, Varlamamak, Varlığında, Varsayımlı, Varsılerki

9 Harfli Kelimeler

Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci

8 Harfli Kelimeler

Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez

7 Harfli Kelimeler

Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete

6 Harfli Kelimeler

Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos

5 Harfli Kelimeler

Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta

3 Harfli Kelimeler

Var

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


var : mevcut
varak : yaprak, altın, menzil
varaka : kâğıt
varaklanmış : varaklı
varaklı : varaklanmış
varakpare : mektup, name
varda : savul, destur!
vardavela : ağaç
vardırmak : götürmek
vareste : kurtulmuş
vargısı : sonurgu
varılmasızamana : erişmek
varışlı : zeki, arif
varışlılık : irfan
variante : değişki
variyetli : varlıklı, zengin
varlamak : kabul etmek
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlığını : kibar düşkünü
varlık : mevcudiyet, para, mal, mülk, zenginlik, önemli, yararlı, variyet, ömür, hayat, ağıç, antite, bardam, barım, barkuk, barlık, bartu, bay, burçuk

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


varakçı :

TDK:
isim Varakla süs yapan zanaatkâr

varda :
TDK:
ünlem "Dikkat et, savul, destur" anlamlarında bir seslenme sözü

varmak :
TDK:
1. -e Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak
"Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne?" - İ. Özel
2. Belli bir duruma veya düzeye gelmek
"Yaşı elliye vardı. O şimdi yolun yarısına varmıştı."
3. Hoş olmayan bir sona ermek
"Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun." - P. Safa
4. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak
"Tadına varmak. Sırrına varmak."
5. -i Acımadan, çekinmeden yapmak
"Eli varmak. Dili varmak."
6. Kadın, evlenmek
"Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya" - A. M. Dranas
7. Bir durumdan başka duruma geçmek
"Secdeye varmak. Uykuya varmak."

VAR ile başlayan İlçe isimleri

Varto (Muş)

Kelime Bulma Motoru