VELİ ile başlayan kelimeler

Başında VELİ harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Veliahtlık, Veliyullah

9 Harfli Kelimeler

Velinimet

7 Harfli Kelimeler

Veliaht, Veliler, Velilik

4 Harfli Kelimeler

Veli

Bazı VELİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


veliaht :

TDK:
1. isim Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse
2. Herhangi bir göreve veya makama geleceği beklenilen kimse

velilik :
TDK:
isim Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velayet

velinimet :
TDK:
isim Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse, ana
"Velinimetlerinin bulunmadığı her mecliste kimseye söz bırakmayarak hep kendi konuşuyor." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru