VELİ ile başlayan kelimeler

Başında VELİ harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Veliahtlık, Veliyullah

9 Harfli Kelimeler

Velinimet

7 Harfli Kelimeler

Veliaht, Veliler, Velilik

4 Harfli Kelimeler

Veli

Bazı VELİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


veli :

TDK:
1. isim Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu kimse, ege, iye
2. din b. (***) Ermiş
"Anadolu da hele Rumeli de her yolüstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..." - Y. K. Beyatlı

veliahtlık :
TDK:
isim Veliaht olma durumu

velinimet :
TDK:
isim Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse, ana
"Velinimetlerinin bulunmadığı her mecliste kimseye söz bırakmayarak hep kendi konuşuyor." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru