VİT ile biten kelimeler

Sonunda VİT harfleri bulunan 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Başmüsevvit

8 Harfli Kelimeler

Büsgevit, Lavrovit, Müsevvit

7 Harfli Kelimeler

Kerevit

6 Harfli Kelimeler

Cizvit, Ecevit, Tecvit, Tesvit

5 Harfli Kelimeler

Arvit, Çivit, Divit, Nüvit, Tüvit

Bazı VİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


başmüsevvit :

TDK:
isim Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı
"Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder." - R. H. Karay

divit :
TDK:
isim Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü
"Rahlesinin üstünde diviti, kitapları ve değnekleri dururdu." - Y. K. Beyatlı

müsevvit :
TDK:
1. isim Müsvedde yapan kimse
"Müsevvit, bir tezkerenin müsveddesini yapan kâtibin unvanıdır." - R. H. Karay
2. Taslak yapan kimse

Kelime Bulma Motoru