YÖ ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve İ ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yörüngeçleri

10 Harfli Kelimeler

Yöneticisi

9 Harfli Kelimeler

Yönelmeli, Yönetkici, Yörüngeci

8 Harfli Kelimeler

Yönetici, Yöntemli

7 Harfli Kelimeler

Yönelti, Yönetki, Yöntemi

6 Harfli Kelimeler

Yöneti

Bazı YÖ ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yönelmeli :

TDK:
sıfat Yönelme durumunda olan

YÖ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şiir Çözümleme Yöntemi - Yazar: Nurullah Çetin

YÖ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 26: De ki: Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de şâyanı hayrettir. Onların (göklerde ve yerde olanların), O'ndan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.
NİSA - 34: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Kelime Bulma Motoru