YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçü : taşıyıcı, hamal
yükekten : sargın
yükgözler : elektroskop
yüklem : haber, cümlenin ögeleri, mahmul, müsnet, öge
yükleme : tahmil, doldurma, şarj, dolum, isnat, kamanço
yüklemek : atfetmek, izafe etmek, kamanço etmek, mal etmek, şarj etmek
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklenici : müteahhit, üstenci
yüklenicilik : üstencilik
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenti : angarya
yükler : loder, tekalif
yükletçi : kamyoncu
yükletilmiş : mahmul
yükleyerek : atfen
yüklü : gebe, hamile, çetin, güç, uygun, paralı, varlıklı, iki canlı, mahmul, malî
yüklük : yük, yatak, yorgan, musandıra, yük kemeri, yük odası
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüknü : secde

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüksünmek :

TDK:
-den Üşenmek, tembellik etmek
"Sait Faik i Sait Faik yapan, bütün o yüksündüğü özellikleri idi. Aylaklığı idi, başıboşluğu idi." - H. Taner

yükümlenmek :
TDK:
-i Bir şeyin sorumluluğunu üzerine almak, tekeffül etmek

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

Kelime Bulma Motoru