YI ile başlayan kelimeler

Başında YI harfleri bulunan 216 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yılgınlığıgitmek

13 Harfli Kelimeler

Yıldırımkıran, Yıldırımsavar, Yıldızbilimci

12 Harfli Kelimeler

Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık

11 Harfli Kelimeler

Yıkılmasına, Yıkılmazlık, Yıktırılmak, Yılaniğnesi, Yıldırılmak, Yıldırımlık, Yıldızbilim, Yıldızlamak, Yılışkanlık, Yıpranmamış

10 Harfli Kelimeler

Yığılışmak, Yığımcılık, Yığımlamak, Yıkılmamak, Yıkımcılık, Yıkıntılar, Yıktırılma, Yıldıramak, Yıldırılma, Yıldırımlı, Yıldırmacı, Yıldızlama, Yılışıklık, Yırtıcılık, Yırtmaçsız, Yırttırmak, Yıvışıklık

9 Harfli Kelimeler

Yığdırmak, Yığılışma, Yığımlama, Yıkıcılık, Yıkkınlık, Yıktırmak, Yılanbaşı, Yılandili, Yılankavi, Yıldırama, Yıldırgan, Yıldırıcı, Yıldırmak, Yıldızlık, Yıldızsız, Yıldönümü, Yılgınlık, Yılışarak, Yılışıkça, Yıllanmak, Yıllatmak, Yıllığına, Yılmazlık, Yıpranmak, Yıpranmış, Yıpratıcı, Yıpratmak, Yırtıklık, Yırtılmak, Yırtılmış, Yırtınmak, Yırtmaçlı, Yırttırma

8 Harfli Kelimeler

Yığdırma, Yığılmak, Yığılmış, Yığımlık, Yığışmak, Yıkanmak, Yıkanmış, Yıkatmak, Yıkayıcı, Yıkılmak, Yıkılmaz, Yıkılmış, Yıkışmak, Yıktırma, Yılancık, Yılancıl, Yılaşırı, Yıldırak, Yıldıran, Yıldırım, Yıldırma, Yıldızlı, Yıldızsı, Yılgınca, Yılışkan, Yılışmak, Yılkılık, Yıllamak, Yıllanma, Yıllarca, Yıllatma, Yıllıkçı, Yıllıklı, Yılmamak, Yılmasın, Yılmayan, Yılmayıp, Yıltırık, Yıpramak, Yıpranır, Yıpranma, Yıpratan, Yıpratma, Yırılmış, Yırlamak, Yırtıkça, Yırtılış, Yırtılma, Yırtımcı, Yırtınış, Yırtınma, Yıvışmak

7 Harfli Kelimeler

Yığılım, Yığılma, Yığımcı, Yığınak, Yığınca, Yığınla, Yığıntı, Yığışık, Yığışım, Yığışma, Yığlınç, Yıkamak, Yıkanış, Yıkanma, Yıkatma, Yıkayış, Yıkılgı, Yıkılış, Yıkılma, Yıkımcı, Yıkıntı, Yıkışma, Yıkmacı, Yılancı, Yılbaşı, Yıldıku, Yılduru, Yılışık, Yılışma, Yılkıcı, Yıllama, Yıramak, Yırlama, Yırtıcı, Yırtlak, Yırtmaç, Yırtmak, Yıvışık, Yıvışma

6 Harfli Kelimeler

Yığıcı, Yığılı, Yığını, Yığmak, Yığnak, Yığrık, Yıkama, Yıkıcı, Yıkıma, Yıkınç, Yıkkın, Yıkmak, Yıkmış, Yıldır, Yıldız, Yılgın, Yıllık, Yılmak, Yılmaz, Yılmış, Yıprak, Yıragu, Yırtık, Yırtış, Yırtma

5 Harfli Kelimeler

Yıbar, Yığan, Yığım, Yığın, Yığış, Yığma, Yıkan, Yıkık, Yıkım, Yıkın, Yıkış, Yıkma, Yılan, Yılgı, Yılığ, Yılık, Yılın, Yılkı, Yılma, Yımta, Yırak, Yırcı, Yırık

4 Harfli Kelimeler

Yıkı, Yırı, Yısa, Yıva

3 Harfli Kelimeler

Yığ, Yıl, Yır, Yış

Bazı YI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yığılı : yığ
yığılmak : düşmek, yıkılmak, kümelenmek, teraküm etmek
yığımcı : stokçu
yığımlamak : stok etmek
yığınla : çok
yığmak : toplamak, biriktirmek, cem etmek, depo etmek, istif etmek, kümelemek
yığrık : mahçup, utangaç
yıkanmak : banyo yapmak, bıcı bıcı yapmak, bıcıbıcıyapmak, çimmek, hamam yapmak, su dökünmek, yunmak
yıkık : harap, viran, ağreb, tufeylî
yıkım : felâket, afet, dokunca, mahv, tahribat, yıkın, yıkıntı
yıkınç : yıkmış, yıkıcı
yıkışmak : güreşmek
yıkkınlık : haraplık
yıkmak : devirmek, bozmak, tahrip etmek, alt üst etmek, aşağı almak, aşağıalmak, mahvetmek, sabotaj yapmak, tebelleş etmek
yıkmış : yıkıcı, devirici, güçlü

Bazı YI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yıkkın :

TDK:
sıfat Harap

yıldızlaşmak :
TDK:
nsz Bir işte, bir meslekte üstün başarı göstermek, yıldız durumuna gelmek

yıldızsı :
TDK:
sıfat Yıldızı andıran, yıldıza benzeyen, yıldız gibi, yıldızımsı

YI ile başlayan İlçe isimleri

Yıldırım (Bursa)
Yıldızeli (Sivas)
Yığılca (Düzce)

Kelime Bulma Motoru