YAL ile başlayan kelimeler

Başında YAL harfleri bulunan 139 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yalınlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Yalancıktan, Yalanlanmak, Yalazlanmak, Yalçınlaşma, Yaldızcılık, Yaldızlamak, Yaldızlanma, Yaldızlatma, Yalıçapkını, Yalınlaşmak, Yalıtkanlık, Yalnızcılık, Yalnızlaşma, Yalpalanmak, Yalpalatmak, Yalpırdamak, Yaltakçılık, Yaltaklanan, Yaltaklanış, Yaltaklanma, Yalvarılmak

10 Harfli Kelimeler

Yalancılık, Yalanlamak, Yalanlanma, Yalazlamak, Yalazlanma, Yaldızlama, Yalınlaşma, Yalıtılmak, Yalıtılmış, Yalpalamak, Yalpalanma, Yalpalatma, Yalvarılma, Yalvarırım, Yalvartmak

9 Harfli Kelimeler

Yalabımak, Yalanarak, Yalanlama, Yalazlama, Yaldırmaç, Yalıtılma, Yalnızlık, Yalpaklık, Yalpalama, Yaltaklık, Yalvaçlık, Yalvarmak, Yalvartma

8 Harfli Kelimeler

Yalabıma, Yalandan, Yalanını, Yalanlar, Yalanmak, Yalansız, Yalapşap, Yalatmak, Yalayıcı, Yaldırak, Yaldıran, Yaldırım, Yaldızcı, Yaldızlı, Yalıksuz, Yalımsal, Yalıncak, Yalınçak, Yalıngaç, Yalıngöz, Yalınkat, Yalınlık, Yalıtıcı, Yalıtkan, Yalıtmak, Yalnızca, Yalnızcı, Yaltakçı, Yalunmuş, Yalvarış, Yalvarma

7 Harfli Kelimeler

Yalabık, Yalabır, Yalabuk, Yalamak, Yalamuk, Yalancı, Yalanış, Yalanma, Yalatma, Yalavaç, Yalayan, Yalayış, Yalelli, Yalınca, Yalıtım, Yalıtma, Yalpılı, Yalvarı

6 Harfli Kelimeler

Yalaka, Yalama, Yalanı, Yalaza, Yalçın, Yaldır, Yaldız, Yalgın, Yalınç, Yallah, Yalman, Yalnış, Yalnız, Yalpak, Yalpık, Yaltak, Yaltuk, Yalvaç

5 Harfli Kelimeler

Yalak, Yalan, Yalap, Yalav, Yalaz, Yalım, Yalın, Yalız, Yalma, Yalpa, Yalpı, Yaluy

4 Harfli Kelimeler

Yalı

3 Harfli Kelimeler

Yal

Bazı YAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yalabık : parlak, parıltılı, ışıltılı, parlama, parıltı, şimşek, güzel, yakışıklı, sevimli, ikiyüzlü, kaypak
yalaka : dalkavuk, arsız, sırnaşık, yardakçı
yalamuk : soymuk
yalanarak : yalana yalana
yalancıktan : yalandan
yalancılık : atıcılık, martavalcılık, üçkâğıtçılık
yalansız : doğru, hilâfsız
yalayan : yalayıcı
yalayıcı : yalayan
yalaz : alev, alaz, yalav, yalaza
yalaza : yalaz
yalçın : dik, düz, kaygan, sarp
yaldıran : yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü, parlak
yalgın : serap, ılgım, pusarık, yanıltıcı, görüntü
yalı : sahil, deniz
yalıçapkını : yalıçapkınıgillerden, emircik, bahrî, iskele kuşu, iskelekuşu

Bazı YAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yalama :

TDK:
1. isim Yalamak işi
2. sıfat Üzeri düzleşmiş, dişleri aşınmış olan (vida, cıvata vb.)
3. sıfat Fırça izleri belli etmeden yapılan (resim)
4. sıfat Sözünde durmayan (kimse)

yalancılık :
TDK:
1. isim Yalancı olma durumu, yalan söyleme huyu
2. Yalan söz söyleme

yaldızlatmak :
TDK:
-i, -e Yaldızlama işini yaptırmak

YAL ile başlayan İlçe isimleri

Yalvaç (Isparta)
Yalıhüyük (Konya)
Yalova Merkez (Yalova)

YAL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yüzyıllık Yalnızlık - Yazar: Gabriel Garcia...
Yalnızlık Paylaşılmaz - Yazar: Özdemir Asaf
Yalnızlık Bir Uçurumdur - Yazar: Franz Kafka
İris-Dört Mevsim Yalnızlık ve Bir Kadın - Yazar: Meltem Yılmaz
Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi? - Yazar: Murat Tavlı
Yalancı Tanıklar Kahvesi - Yazar: Vedat Türkali
Kapalı Gişe Yalnızlık - Yazar: Serkan Özel
İki Kişilik Yalnızlık - Yazar: Sinan Akyüz
Cüretkar ve Yalancı - Yazar: Karina Halle

Kelime Bulma Motoru