YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapı : strüktür, bina, yol, oluşturma, bünye, yapma, mamul, yapılmış, ayna taşı, dokuma, eşit, gestalt, hane, inşaat, kelime türü, kuruluş, küçültü, maket, mimari, mühendislik, öbek, ölçmenlik, örgü, sistem, yabıt
yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapıcı : yapan, oluşturan, olumlu, yaban, yabay, yabır, yapar, yapşın, yarım, yumutgan
yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırmak : düzen
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapılmak :

TDK:
1. nsz Yapma işine konu olmak
"Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır." - B. Felek
2. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak

yapısallaşma :
TDK:
isim Yapısallaşmak durumu

yapıştırılma :
TDK:
isim Yapıştırılmak işi

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek - Yazar: Mutlu Deveci
Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri - Yazar: Oğuz Cebeci
Yapıştırma Bıyık - Yazar: Salah Birsel
Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri - Yazar: Kerime Üstünova
Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyon Doktora Tezi - Yazar: Erol Güngör
Çağdaş Türk Hikayesinde Semantik Yapı - Yazar: Sarah Moment Atiş
Kazım Taşkent, Yapı Kredi ve Kültür Sanat - Yazar: Hasan Ersel

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 11: Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

Kelime Bulma Motoru