YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapı : strüktür, bina, yol, oluşturma, bünye, yapma, mamul, yapılmış, ayna taşı, dokuma, eşit, gestalt, hane, inşaat, kelime türü, kuruluş, küçültü, maket, mimari, mühendislik, öbek, ölçmenlik, örgü, sistem, yabıt
yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapık : belleme
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırmak : düzen
yapılaşmak : oluşmak, binalaşmak
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapılması : gerekli, ödev, ruhsatlı, ruhsatsız

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapınma :

TDK:
isim Yapınmak işi

yapısallaşma :
TDK:
isim Yapısallaşmak durumu

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halk Hikayelerinin Motif Yapısı - Yazar: Ali Berat Alptekin
Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek - Yazar: Mutlu Deveci
Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri - Yazar: Kerime Üstünova
Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyon Doktora Tezi - Yazar: Erol Güngör
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı - Yazar: Hatice İçel
Edebiyatın İç Yapısı - Yazar: Alim Kahraman
Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Gecirdiği Dönüşüm - Yazar: Ondrej Sladek
Çağdaş Türk Hikayesinde Semantik Yapı - Yazar: Sarah Moment Atiş

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 109: Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
SAF - 4: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

Kelime Bulma Motoru