YARA ile başlayan kelimeler

Başında YARA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yaramazlıklarıyla

14 Harfli Kelimeler

Yararlandırmak, Yararlıolmamak, Yaratıcılığını

13 Harfli Kelimeler

Yaramazlaşmak, Yararlanılmak

12 Harfli Kelimeler

Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan

11 Harfli Kelimeler

Yaradılışlı, Yararlanmak, Yararlıktan, Yararlılığı, Yararsızlık, Yaraştırmak, Yaratıcılık

10 Harfli Kelimeler

Yaralanmak, Yaramazlık, Yararcılık, Yararlanma, Yararlılık, Yaraşıksız, Yaraşırlık, Yaraşmayan, Yaraştırma, Yaratıklar, Yaratılmak, Yaratılmış

9 Harfli Kelimeler

Yaradılış, Yaralamak, Yaralanış, Yaralanma, Yaralayan, Yaramamak, Yaramazca, Yaraşıklı, Yaratılan, Yaratılış, Yaratılma, Yaratımcı, Yarayışlı

8 Harfli Kelimeler

Yaralama, Yaranmak, Yararcıl, Yararına, Yararlar, Yararlık, Yararsız, Yaraşmak, Yaratgan, Yaratıcı, Yaratmak

7 Harfli Kelimeler

Yarabbi, Yaradan, Yaramak, Yaramaz, Yaranış, Yaranma, Yararcı, Yararlı, Yarasın, Yaraşan, Yaraşık, Yaraşır, Yaraşma, Yaraşuk, Yaraşur, Yaratan, Yaratık, Yaratım, Yaratış, Yaratma, Yaratun, Yaratur, Yarayan, Yaraylı

6 Harfli Kelimeler

Yaragu, Yaralı, Yarama, Yararı, Yarasa, Yaratı, Yaratu

5 Harfli Kelimeler

Yarağ, Yarak, Yarar, Yaraş, Yaray

4 Harfli Kelimeler

Yara

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yaradan : tanrı, allah, halik, melikü'l-mülûk
yaradılıştan : doğuştan, fıtraten, allah'tan, fıtrî, hilkaten, kudretten, tab'an
yarağ : yarar, fayda, faydalı, yararlı, silah, zırh, kalkan
yaralama : cerh
yaralanma : hidroterapi teknikeri, yara bere
yaralı : mecruh, dertli, üzüntülü
yaramak : açmak, iyi gelmek
yaramaz : çapkın, haşarı, afacanlaşmak, ayaklı canavar, bagay, bastıbacak, durulmaz, ecevit, geçmişi kınalı, hangi taşı kaldırsan altından çıkar, haydut, hırlı, hoşşik, muzır, sırpat, şopar, yeltek
yaramazlaşmak : muzırlaşmak, haylazlaşmak, afacanlaşmak, yaramaz olmak
yaramazlık : kötü, çapkınlık, afacanlık

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yaradılışlı :

TDK:
sıfat Doğuştan vücut ve ruh özelliklerinin tümünü üzerinde taşıyan
"Bütün hassas insanlar gibi çok alıngan yaradılışlı idi." - H. Taner

yararlanma :
TDK:
isim Yararlanmak işi, faydalanma
"Nifak unsurları her ikisinin iyi niyetlerinden yavaş yavaş, sinsi sinsi kendi çıkarlarına yararlanmasını bilecekti." - Y. K. Karaosmanoğlu

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Babil Yaratılış Destanı - Yazar: Enuma Eliş
Ateş Anıları 1 - Yaratılış - Yazar: Eduardo Galeano
Yaratılış Sırrı - Yazar: Tom Knox
Yaratılış ve Türeyiş - Yazar: Mustafa Necati...
Babil Yaratılış Destanı - Yazar: Enuma Eliş
Günah Kadına Yaraşır - Yazar: Suna Güler
Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım - Yazar: Gürol Pehlivan
Yaraşır Sana Sadakat - Yazar: Kamil Doruk
Avustralya Yerlileri Aborijinlerin Yaratılış Söylenceleri - Yazar: Kolektif

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 45: Tevrat'ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o keffâret olur. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.

Kelime Bulma Motoru