YARA ile başlayan kelimeler

Başında YARA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yaramazlıklarıyla

14 Harfli Kelimeler

Yararlandırmak, Yararlıolmamak, Yaratıcılığını

13 Harfli Kelimeler

Yaramazlaşmak, Yararlanılmak

12 Harfli Kelimeler

Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan

11 Harfli Kelimeler

Yaradılışlı, Yararlanmak, Yararlıktan, Yararlılığı, Yararsızlık, Yaraştırmak, Yaratıcılık

10 Harfli Kelimeler

Yaralanmak, Yaramazlık, Yararcılık, Yararlanma, Yararlılık, Yaraşıksız, Yaraşırlık, Yaraşmayan, Yaraştırma, Yaratıklar, Yaratılmak, Yaratılmış

9 Harfli Kelimeler

Yaradılış, Yaralamak, Yaralanış, Yaralanma, Yaralayan, Yaramamak, Yaramazca, Yaraşıklı, Yaratılan, Yaratılış, Yaratılma, Yaratımcı, Yarayışlı

8 Harfli Kelimeler

Yaralama, Yaranmak, Yararcıl, Yararına, Yararlar, Yararlık, Yararsız, Yaraşmak, Yaratgan, Yaratıcı, Yaratmak

7 Harfli Kelimeler

Yarabbi, Yaradan, Yaramak, Yaramaz, Yaranış, Yaranma, Yararcı, Yararlı, Yarasın, Yaraşan, Yaraşık, Yaraşır, Yaraşma, Yaraşuk, Yaraşur, Yaratan, Yaratık, Yaratım, Yaratış, Yaratma, Yaratun, Yaratur, Yarayan, Yaraylı

6 Harfli Kelimeler

Yaragu, Yaralı, Yarama, Yararı, Yarasa, Yaratı, Yaratu

5 Harfli Kelimeler

Yarağ, Yarak, Yarar, Yaraş, Yaray

4 Harfli Kelimeler

Yara

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yaradan : tanrı, allah, halik, melikü'l-mülûk
yaradılıştan : doğuştan, fıtraten, allah'tan, fıtrî, hilkaten, kudretten, tab'an
yarağ : yarar, fayda, faydalı, yararlı, silah, zırh, kalkan
yaralama : cerh
yaralamak : gücendirmek, incitmek, kırmak, cerh etmek, vurmak
yaralayan : figen
yaralı : mecruh, dertli, üzüntülü
yaramak : açmak, iyi gelmek
yaramaz : çapkın, haşarı, afacanlaşmak, ayaklı canavar, bagay, bastıbacak, durulmaz, ecevit, geçmişi kınalı, hangi taşı kaldırsan altından çıkar, haydut, hırlı, hoşşik, muzır, sırpat, şopar, yeltek
yaramazlaşmak : muzırlaşmak, haylazlaşmak, afacanlaşmak

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yaraştırma :

TDK:
isim Yaraştırmak işi, tensip

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaratık Avcısı - Yazar: Rick Yancey
Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım - Yazar: Gürol Pehlivan
Modern, Narsist ve Yaralı - Yazar: Ferma Lekesizalın
Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım - Yazar: Gürol Pehlivan
Yaralı Düello - Yazar: Yağmur Yağmur
Yaralı Gönüller - Yazar: V.C. Andrews
Yaralı Zaman - Yazar: Ferit Edgü
Yaralı - İmzalı - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
Ömür Yaralı - Yazar: Uğur Kör
Yaralı Zamanlar - Yazar: Fevzi Karadeniz

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALAK - 1, 2: Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
NİSA - 1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .

Kelime Bulma Motoru