YAS ile başlayan kelimeler

Başında YAS harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılma, Yassılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Yasalaştırmak, Yassılaştırma

12 Harfli Kelimeler

Yasaklayarak, Yasalaştırma

11 Harfli Kelimeler

Yasaklanmak, Yasaklanmış, Yasaklayıcı, Yasallaşmak, Yassılanmak, Yassılaşmak, Yassılaşmış

10 Harfli Kelimeler

Yasaklamak, Yasaklanış, Yasaklanma, Yasaklayan, Yasalaşmak, Yasallaşma, Yasasızlık, Yassıbadem, Yassılamak, Yassılanma, Yassılaşma, Yassıltmak, Yastıklama

9 Harfli Kelimeler

Yasaklama, Yasalaşma, Yaslanmak, Yassılama, Yassılmak, Yassıltma

8 Harfli Kelimeler

Yasadışı, Yasalara, Yasamalı, Yaslamak, Yaslanan, Yaslanma, Yaslılık, Yassılık, Yassılma, Yastağaç, Yastamak, Yastıklı

7 Harfli Kelimeler

Yasakçı, Yasaklı, Yasamak, Yasanın, Yasasız, Yasavul, Yasemen, Yasemin, Yaslama, Yassıca, Yastama

6 Harfli Kelimeler

Yasaca, Yasaçu, Yasalı, Yasama, Yasaya, Yasguç, Yasmak, Yasmık, Yastık, Yasvul

5 Harfli Kelimeler

Yasağ, Yasak, Yasal, Yasan, Yasçı, Yasin, Yaslı, Yassı, Yastı, Yasun, Yasut

4 Harfli Kelimeler

Yasa

3 Harfli Kelimeler

Yas

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yas : matem, acık
yasaca : nizami
yasaçu : parlamenter, yasal
yasadışı : gayri kanuni, keyfi
yasak : memnuiyet, memnu, haram, yasağ, yesuga, yesuken, yok
yasakçı : kavas, bekçi, nöbetçi
yasaklama : men, yasaklayıcı, zecir
yasaklanmış : memnu, muharrem
yasaklayan : zecrî
yasaklayarak : zecren
yasalara : kaçak, karanlık, mühürlemek, yasa dışı, yönetmek
yasalaşma : kanunlaşma
yasalaşmak : kanunlaşmak, kanuniyet kesp etmek
yasalaştırılma : kanunlaştırılma
yasalaştırılmak : kanunlaştırılmak
yasalaştırma : kanunlaştırma
yasalı : kanunî, yesuken
yasan : tertip, düzen, tasarı, plan, işaret, alamet, karar
yasanın : meşru
yasaya : standart, suç işlemek
yasçı : ağlayıcı, yoğçı
yasemen : yasemin

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yasaklamak :

TDK:
-i Bir şeyin yapılmamasını buyurmak veya istemek
"İhtiyarın ona yasakladığı üç beş şeyden birisi de bu idi." - T. Buğra

yaslanma :
TDK:
yaşlanma

yassılama :
TDK:
isim Yassılamak işi
"Selim Sırrı, yirmi senedir cüce uzatmaya, kambur yassılamaya çalışıyor." - F. R. Atay

YAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaslı Mızıka - Yazar: Can Bahadır Yüce
Evrensel Yasa Tekrar Doğuş Cilt: 3 - Yazar: Kolektif
Yaslı Mızıka - Yazar: Can Bahadır Yüce
Söz ve Yasa - Yazar: Serkan Tolan

YAS ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 138: Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki: «Bu (tanrılar için ayrılan) hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. » Birtakım hayvanlar da vardır ki, (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

Kelime Bulma Motoru