YAT ile başlayan kelimeler

Başında YAT harfleri bulunan 50 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yatkınlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Yatışamamak, Yatıştırıcı, Yatıştırmak, Yatkınlaşma

10 Harfli Kelimeler

Yatırılmak, Yatırılmış, Yatıştıran, Yatıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yatakhane, Yatılacak, Yatırılma, Yatırımcı, Yatkınlık

8 Harfli Kelimeler

Yataklık, Yatçılık, Yatılmak, Yatırmak, Yatırman, Yatışmak, Yatmalık

7 Harfli Kelimeler

Yatağan, Yatakçı, Yataklı, Yatalak, Yatılan, Yatılma, Yatırga, Yatırım, Yatırma, Yatısız, Yatışma, Yatuğan

6 Harfli Kelimeler

Yatılı, Yatkın, Yatmak, Yatman

5 Harfli Kelimeler

Yatak, Yatan, Yatay, Yatçı, Yatık, Yatım, Yatır, Yatış, Yatma, Yatsı, Yatuk

4 Harfli Kelimeler

Yatı

3 Harfli Kelimeler

Yat

Bazı YAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yatak : yün, pamuk, somya, ırmak, çay, akak, mecra, uyumak, uyuma, döşek, denk, kuş tüyü, tünbay, yer, yüklük
yatakhane : okul
yataklık : karyola
yatan : yatkın
yatay : ufkî
yatı : yatık, meleke, beceri
yatık : eğik, çevrilmiş, devrik, yatı, yatkın
yatılacak : yer
yatılan : şilte
yatılı : leylî
yatır : evliya
yatırga : mevduat
yatırılmış : devrik
yatırım : parayı, mevduat, plâsman, envestisman, tevdiat
yatırımcı : mudi
yatırma : ibâte
yatırmak : uyutmak, eğmek, parayı, soğan, düzeltmek, bastırmak, yassıltmak, harcamak, misafir etmek, teslim etmek

Bazı YAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yatak :

TDK:
1. isim Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek
"Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım." - R. H. Karay
2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte
3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb
4. coğrafya Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra
"Meyveler kızarmadan dalı üstünde soldu / Irmak yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu" - F. N. Çamlıbel
5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını
"Çakıl yatağı."
6. Bir şeyin çok bulunduğu yer
"Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim." - R. H. Karay
7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar
8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi
9. Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer
"Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı."
10. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça
"Namlu yatağı. Eksen yatağı."
11. Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur
12. Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer
13. hayvan bilimi Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka

yataklık :
TDK:
1. sıfat Yatak yapmaya uygun
2. isim Üzerine yatak serilen tahta veya maden kerevet, karyola
"Yataklığın etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim." - H. Z. Uşaklıgil
3. isim Suçluları barındırma, gizlice yardım etme

yatısız :
TDK:
1. sıfat Geceleri yatılmayan
"Yatısız okul."
2. Gündüzlü
"Yatısız öğrenci."

YAT ile başlayan İlçe isimleri

Yatağan (Muğla)

YAT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölmeye Yatmak - Dar Zamanlar 1 - Yazar: Adalet Ağaoğlu
Yatalak Kraliçe - Yazar: Ülkü Ayvaz

Kelime Bulma Motoru