YAY ile başlayan kelimeler

Başında YAY harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yaygınlaştırmak, Yayındüzencilik

14 Harfli Kelimeler

Yaygınlaştırma

12 Harfli Kelimeler

Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Yaygınlaşma, Yayımlanmak, Yayımlatmak, Yayındırıcı, Yaylandırma, Yayvanlaşma

10 Harfli Kelimeler

Yayıklamak, Yayılmamış, Yayımcılık, Yayımlamak, Yayımlanma, Yayımlatma, Yayıncılık, Yayındırma, Yayındüzen, Yayınlamak, Yayıvermek, Yaylacılık, Yaymacılık

9 Harfli Kelimeler

Yaydırmak, Yaygaracı, Yaygınlık, Yayıklama, Yayılımcı, Yayılmacı, Yayılması, Yayımlama, Yayınispi, Yaylakıye, Yaylanmak, Yayvanlık

8 Harfli Kelimeler

Yayayraç, Yayçizer, Yaydırma, Yayılgın, Yayılıcı, Yayılmak, Yayılmış, Yaylamak, Yaylanma

7 Harfli Kelimeler

Yayalık, Yayarak, Yaygara, Yaygaru, Yayılan, Yayılım, Yayılın, Yayılış, Yayılma, Yayımcı, Yayıncı, Yayınık, Yayınım, Yayınma, Yayıntı, Yaykıru, Yaylacı, Yaylama, Yaymaca, Yaymacı

6 Harfli Kelimeler

Yaygın, Yaygır, Yayıcı, Yayılı, Yaylak, Yaylım, Yaymak, Yayuçı, Yayvan

5 Harfli Kelimeler

Yayak, Yayan, Yaygı, Yayık, Yayım, Yayın, Yayış, Yayla, Yaylı, Yayma, Yayuk

4 Harfli Kelimeler

Yaya

3 Harfli Kelimeler

Yay

Bazı YAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yayak : yaya, piyade
yayan : yürüyerek, bilgisiz, naşir, tabanvay, yaya
yayarak : yayvan yayvan
yayçizer : pergel
yaygaracı : şamatacı, şirret, carcar, vaybabamcı, vayvaycı
yaygaracılık : şirretlik, vayvaycılık
yaygaru : bahar, ilkbahar
yaygı : yazgı, hıla, pala, palas, savan, sergi
yaygınlaşmak : yayılmak
yaygınlaştırmak : acemleştirmek
yaygır : uzay, sema
yayılgın : popüler
yayılıcı : akım
yayılım : ekspansiyon, halk bilimi
yayılımcı : emperyalist, ekspansiyonist
yayılmacı : emperyalist
yayılmak : hastalık, genelleşmek, genişlemek, büyümek, serilmek, döşenmek, açılmak, aksetmek, alıp yürümek, ayyuka çıkmak, çıkmak, çökmek, dallanmak, dökülmek, imbisat etmek

Bazı YAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yaygara :

TDK:
1. isim Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
"Cıyak cıyak bir dudu yaygarası, herkesi yerinden sıçrattı." - S. M. Alus
2. Şikâyet, sızlanma
"Bizim gazetecilerin bu yaygaraları bence de haklı." - A. Gündüz

yayınma :
TDK:
isim, fizik Işığın, pürüzleri bulunan bir yüzeyin her noktasında yansıyarak pek çok doğrultuda yayılması olayı, yayınım

yayış :
TDK:
isim Yayma işi
"Gazete ve kitabın az okunması, yayış ve satış işinin bozuk olmasından ileri geliyor." - R. N. Güntekin

YAY ile başlayan İlçe isimleri

Yayladere (Bingöl)
Yayladağı (Hatay)

YAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
MÜLK - 24: De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.

Kelime Bulma Motoru