YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yerbetim : topografya
yerbetimci : topografyacı
yerbölüm : parsel
yerçilig : ızci, takipçi
yerdüzler : greyder
yere : sıralı, sırasız
yerelleştirmek : lokalize etmek
yeren : yerici
yererek : karikatürleştirmek
yerey : arazi
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergici : heccav, taşlamacı
yergin : mahzun, hüzünlü, bitkin
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yerilen : adamcık
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerin : amblem, kavuşum
yerinç : acınma, üzülme, yerinme, yazıklanma, hayıflanma
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli, haklı, ipka, isabet oldu, isabetli, mehel, mesabesinde, özsen, reva, şık, ülevli
yerindelik : isabet, yakışık
yerine : istiare-i temsiliye

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerleşilmek :

TDK:
nsz Yerleşme işine konu olmak veya yerleşme işi yapılmak

yermek :
TDK:
1. -i Kötülüklerini söylemek, zemmetmek
2. Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek, övmek karşıtı
3. Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Başlama Yeri - Yazar: Ursula K. Le Guin
Dağda Duman Yeri Yok - Yazar: Abdullah Ataşçı
Bir Kadının Mahrem Yeri - Yazar: Abdurrahman...
Bir Kadının En Mahrem Yeri - Yazar: Kübra Yüzüncüyıl
Sevdanın Yırtılan Yeri - Yazar: Ali Şerik
Edebiyatın Hayatımızdaki Yeri :Neresi? - Yazar: Charles Dudley...
Haritanın Yırtılan Yeri - Yazar: Cezmİ Ersöz
Harman Yeri - Yazar: Vedat Öztürk
Ahmet Arif'in Türk Şiirindeki Yeri Üzerine Bir Deneme - Yazar: Vecihi Timuroğlu
Filmin Ağlanacak Yeri - Yazar: Muhsin Macit

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 64: Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

Kelime Bulma Motoru