YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltında : köstebekgiller
yerbetimsel : topografik
yerbilgini : geologist
yerbölüm : parsel
yerbölümleme : parselleme
yerçekimi : kuvâ-yı câzibe
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerdegezen : yılan
yerdeğişim : deplasman
yerdeş : izotop, hemşeri
yerdüzler : greyder
yere : sıralı, sırasız
yeregeçen : havuç
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yererek : karikatürleştirmek
yereşeği : makaslı böcek
yergici : heccav, taşlamacı
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yeridir : lâyıktır, uygundur, münasiptir
yerilen : adamcık
yerine : istiare-i temsiliye, namına, tulûat
yerinen : müteessif
yerinmek : acınmak, gönlü kırılmak, hayıflanmak, müteessif olmak, teessüf etmek
yerküre : dünya, yer, yer yuvarı

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerilme :

TDK:
isim Yerilmek işi

yerinde :
TDK:
1. sıfat İyi, yeterli
"Binbaşı uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam." - M. Ş. Esendal
2. zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde
"Yerinde konuşmak."
3. zarf Durumunda
"Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde." - M. Ş. Esendal

yersel :
TDK:
sıfat Yerle ilgili

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

Kelime Bulma Motoru