YET ile başlayan kelimeler

Başında YET harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi, Yetkilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yeteneksizlik, Yetiştirilmek, Yetkilendirme

12 Harfli Kelimeler

Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek, Yetkincilik, Yetkinleşme, Yetkisinden, Yetkisizlik

10 Harfli Kelimeler

Yeteneğini, Yeteneksiz, Yeterlikli, Yeterlilik, Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme, Yetkisinde, Yetmişinci

9 Harfli Kelimeler

Yetenekli, Yeterince, Yetersayı, Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim, Yetkinlik, Yetmişlik

8 Harfli Kelimeler

Yeteneği, Yeterlik, Yetersiz, Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş, Yetkinci, Yetkinin, Yetkisiz, Yetmemek, Yetmişer

7 Harfli Kelimeler

Yetenek, Yeterli, Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir, Yetkeci, Yetkeli, Yetkili

6 Harfli Kelimeler

Yetkin, Yetmek, Yetmez, Yetmiş

5 Harfli Kelimeler

Yetek, Yeten, Yeter, Yetik, Yetim, Yetiz, Yetke, Yetki, Yetme

4 Harfli Kelimeler

Yeti

3 Harfli Kelimeler

Yet

Bazı YET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yet : kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
yetek : gaye, emel
yeteneği : dile gelmek, soğurganlık
yetenek : kabiliyet, kapasite, anık, buğday hicaz'a giderken arpaya ince yufk, dirayet, iktidar, istidat, kalkışmak, kudret, öğrenmek, sanat, sır, yarışma, yet, yeti
yeterince : gereğince, abbastanza
yeterlikli : ehliyetli
yeterlilik : angı, beceri, liyakat, yet
yetersayı : nisap
yetersiz : kifayetsiz, ehliyetsiz, gayrikâfi, gereken, dar, güdük, iktidarsız, kıt, kötü, verimsiz, yoksul, zayıf
yetersizlik : boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik, fakirlik

Bazı YET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yetingenlik :

TDK:
isim Kanaatkârlık

yetişmek :
TDK:
1. -e Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak
"Gâvur Ali kahvedeki cemaate hiçbir şey söylemeden küçük çobanla uzaklaştı, bir nefeste ağıla yetişti." - Ö. Seyfettin
2. Vaktinde tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
"Bu giysi yarına yetişmeli."
3. Vaktinde varmak, vaktinde bulunmak
"Öteki tünelle gelseler de vapura yetişeceklerini bilirlerdi." - A. Ş. Hisar
4. Bir işe başlamış olanlara veya gidenlere sonradan katılmak
"Kadınlar, derme çatma ayakkabılarıyla onlara zor yetişebiliyorlardı." - Y. K. Karaosmanoğlu
5. Değmek, uzanıp dokunabilmek
"Ben o dala yetişemem. Bu ip kuyunun dibine yetişmez."
6. Vakit bulmak, yapabilmek
"Ben bu kadar işe yetişemem."
7. nsz Yetmek, yeter olmak, kâfi gelmek
"Bu para yetişir. Bu yemek hepimize yetişir."
8. Bir zamanda yaşamış olmak, bir zamanı veya kimseyi görmüş olmak
"Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm." - P. Safa
9. nsz Üremek, büyümek, olmak
"Şu Marmara kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti." - S. F. Abasıyanık
10. -de Eğitim görmüş olmak, öğrenmek, gelişmek
"Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı." - O. V. Kanık
11. İş görebilecek yaşa gelmek, büyümek
12. Yardım etmek, yardımına koşmak
"Tam o sırada talih imdadıma yetişti." - R. H. Karay
13. Ortaya çıkmak

yetmişlik :
TDK:
1. sıfat Bir şeyden içinde yetmiş tane bulunan
2. Yetmiş yaşında olan
"Durmuş Ağa ya gelince, yetmişlik, mübarek fakat sapasağlam bir ihtiyar." - N. F. Kısakürek
3. isim İçinde sıvı maddelerden 0,70 litre ölçüsünde bulunan şişe
4. isim İçinde 0,70 litre rakı bulunan şişe

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gül Yetiştiren Adam - Yazar: Rasim Özdenören
Yeter ki Aşk Koksun Hikayeler - Yazar: Kolektif
Bir Kıvılcım Yeter - Yazar: Bella Andre
Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören - Yazar: Mehmet Nezir...
Yeter ki Kararmasın - Yazar: Onat Kutlar
İnsan Yetiştiren Ağaçlar - Yazar: M.Mustafa...
Yeter ki Cesaret - Yazar: Zehra Tekin Orak
İnsan Yetiştiren Ağaçlar - Yazar: M.Mustafa...

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 37: O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
KIYAME - 40: Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?.
FUSSİLET - 53: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?  .

Kelime Bulma Motoru