YİR ile başlayan kelimeler

Başında YİR harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Yirmişerlik

8 Harfli Kelimeler

Yirdinçü, Yirmilik, Yirminci, Yirmişer, Yirtinçü

6 Harfli Kelimeler

Yirdeş

5 Harfli Kelimeler

Yirçi, Yirga, Yirik, Yirmi

3 Harfli Kelimeler

Yir

Bazı YİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yirik :

TDK:
yırık

yirmişer :
TDK:
1. sıfat Yirmi sayısının üleştirme sayı sıfatı
2. Her birine yirmi, her defasında yirmisi bir arada olan

YİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yirminci Yüzyılın İnsanlarıyız - Yazar: Aşık Kul Hasan
Yirminci Yüzyılda Yazınımıza El Verenler - Yazar: Kolektif

YİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 65: Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

Kelime Bulma Motoru