ZI ile başlayan kelimeler

Başında ZI harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Zımparalanmak, Zırhlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Zıkkımlanmak, Zılgıtlanmak, Zımbırdatmak, Zımparalamak, Zıngırdatmak, Zıpkınlanmak

11 Harfli Kelimeler

Zımbalanmak, Zımbalatmak, Zıngıldamak, Zıngırdamak, Zıngırdatma, Zıpkınlamak, Zırıldanmak, Zırtapozluk

10 Harfli Kelimeler

Zımbalamak, Zıngıldama, Zıngırdama, Zıplayarak, Zırhlanmak, Zırıldamak, Zırvalamak, Zıtanlamlı

9 Harfli Kelimeler

Zıhlanmak, Zındıklık, Zıplatmak, Zırlatmak, Zırvalama, Zıtlanmak, Zıtlaşmak, Zıvanasız

8 Harfli Kelimeler

Zıbarmak, Zıddiyet, Zıhlamak, Zımbırtı, Zımnında, Zıngadak, Zıngırtı, Zıpçıktı, Zıpırlık, Zıpkıncı, Zıplamak, Zıplatma, Zıppadak, Zırcahil, Zırlamak, Zırlatma, Zırtapoz, Zıtlanma, Zıtlaşma, Zıtmadde, Zıvanalı

7 Harfli Kelimeler

Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak

6 Harfli Kelimeler

Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak

5 Harfli Kelimeler

Zıbın, Zıhlı, Zımba, Zımni, Zıpır, Zıpka, Zırva, Zıttı

4 Harfli Kelimeler

Zıll, Zınk, Zırh, Zıya

3 Harfli Kelimeler

Zıh, Zıp, Zıt

Bazı ZI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zıbarmak : gebermek, uyumak, ölmek, sızmak
zıddiyet : karşıtlık, sevişmezlik, geçimsizlik, çekememezlik
zıkkım : zehir, ağı
zıkkımlanmak : çorlanmak
zılgıt : azarlama, korkutma, çıkışma, gözdağı, çıkık
zıll : gölge, perde, koruma
zımba : delgeç, mukavva, delecek
zımnen : dolayısıyla, dolaylıca, örtülü, kapalıca, dolayısiyle
zımnında : dolayısıyla, için
zımnî : gizli, içerik
zıngadak : oturmak
zıngırdatmak : titremek
zıpçık : bilye, bilez
zıpkın : kakıç
zıplatmak : hoplatmak, sıçratmak
zıplayarak : zıp zıp
zıppadak : beklenilmeyen
zıravut : kocaman
zırdeli : çılgın
zırıldamak : zırıldanmak, zırlamak
zırıldanmak : zırıldamak
zırnık : arsenik, sıçanotu
zırtapozluk : delişmenlik
zırva : saçma, boş

Bazı ZI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zıhlı :

TDK:
sıfat Zıhı olan

zımba :
TDK:
1. isim Delgeç
2. Delgeçle açılan delik

zırh :
TDK:
1. isim Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
"Demir halkalardan örülmüş zırh, o soğukta Bünyamin in yüzüne yapışıverdi." - İ. O. Anar
2. Savaş gemilerinin veya bazı araçların dışına kaplanılan çelik levha
3. Herhangi bir yeri, aracı vb.ni kuvvetlendiren, zararlı etkilerden koruyan özel madde

Kelime Bulma Motoru