ZI ile başlayan kelimeler

Başında ZI harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Zımparalanmak, Zırhlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Zıkkımlanmak, Zılgıtlanmak, Zımbırdatmak, Zımparalamak, Zıngırdatmak, Zıpkınlanmak

11 Harfli Kelimeler

Zımbalanmak, Zımbalatmak, Zıngıldamak, Zıngırdamak, Zıngırdatma, Zıpkınlamak, Zırıldanmak, Zırtapozluk

10 Harfli Kelimeler

Zımbalamak, Zıngıldama, Zıngırdama, Zıplayarak, Zırhlanmak, Zırıldamak, Zırvalamak, Zıtanlamlı

9 Harfli Kelimeler

Zıhlanmak, Zındıklık, Zıplatmak, Zırlatmak, Zırvalama, Zıtlanmak, Zıtlaşmak, Zıvanasız

8 Harfli Kelimeler

Zıbarmak, Zıddiyet, Zıhlamak, Zımbırtı, Zımnında, Zıngadak, Zıngırtı, Zıpçıktı, Zıpırlık, Zıpkıncı, Zıplamak, Zıplatma, Zıppadak, Zırcahil, Zırlamak, Zırlatma, Zırtapoz, Zıtlanma, Zıtlaşma, Zıtmadde, Zıvanalı

7 Harfli Kelimeler

Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak

6 Harfli Kelimeler

Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak

5 Harfli Kelimeler

Zıbın, Zıhlı, Zımba, Zımni, Zıpır, Zıpka, Zırva, Zıttı

4 Harfli Kelimeler

Zıll, Zınk, Zırh, Zıya

3 Harfli Kelimeler

Zıh, Zıp, Zıt

Bazı ZI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zıbarmak : gebermek, uyumak, ölmek, sızmak
zıbıdı : çelimsiz
zıddiyet : karşıtlık, sevişmezlik, geçimsizlik, çekememezlik
zıkkım : zehir, ağı
zılgıt : azarlama, korkutma, çıkışma, gözdağı, çıkık
zıll : gölge, perde, koruma
zımba : delgeç, mukavva, delecek
zımbırtı : zamazingo, zamkinos
zımnen : dolayısıyla, dolaylıca, örtülü, kapalıca, dolayısiyle
zımnî : gizli, içerik
zıngadak : oturmak
zıngırdamak : zangırdamak
zıpçıktı : türedi, görgüsüz
zıpır : delişmen, zırtapoz
zıpırlık : delişmenlik
zıplatmak : hoplatmak, sıçratmak
zıplayarak : zıp zıp
zıppadak : beklenilmeyen
zıpzıp : bilye
zıravut : kocaman
zırıldanmak : zırıldamak
zırnık : arsenik, sıçanotu
zırtapozluk : delişmenlik
zırvalamak : saçmalamak, cozutmak

Bazı ZI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zıbıdı :

TDK:
zibidi

zıh :
TDK:
1. isim Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
"Pantolon zıhı."
2. Marangoz işlerinde ince kenar pervazı
3. Sayfa çevresine çekilen çizgi

zıngıldamak :
TDK:
1. nsz Zangırdamak
2. Elden çıkmak
"Borcu ödemeyince de bizim tarlalar teker tüker zıngıldadı, gitti." - Halikarnas Balıkçısı

ZI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 80: Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?.

Kelime Bulma Motoru