Zİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 96 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Zincirlenmek, Zirzoplaşmak, Ziyadeleşmek

11 Harfli Kelimeler

Zikredilmek, Zikrolunmak, Zincirlemek, Zindandelen, Zindeleşmek, Ziraatçılık, Ziyadeleşme, Ziyadesiyle, Ziyankarlık

10 Harfli Kelimeler

Ziftlenmek, Zikredilen, Zikrolunan, Zincirleme, Ziyaretgah

9 Harfli Kelimeler

Zibidilik, Ziftinmek, Ziftlemek, Ziftlenme, Zikretmek, Zilyetlik, Zirkonyum, Zirzopluk, Ziyadeler, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Ziftleme, Zihinden, Zihinsel, Zihniyet, Zikıymet, Zikreden, Zikzaklı, Zilhicce, Zimamdar, Zimbabve, Zincifre, Zincirli, Zindancı, Zindelik, Ziraatçı, Zirzopça, Zivircik, Ziyankar, Ziyansız, Ziyarete

7 Harfli Kelimeler

Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet

5 Harfli Kelimeler

Zifaf, Zifin, Zifir, Zifos, Zigon, Zigot, Zihaf, Zihin, Zikir, Zilli, Zilve, Zimmi, Zinde, Zirai, Zirve, Ziyan

4 Harfli Kelimeler

Zift, Zina, Zira, Ziya

3 Harfli Kelimeler

Zil, Zir

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zifaf : gerdek
zifir : karanlık
zifos : yararsız, boş
zift : katı, siyah, karasakız
ziftinmek : siftinmek
ziftlenmek : yemek
zigon : zigon sehpa
zihinli : zihnen
zihniye : anlıkçılık, entelektüalizm
zihniyet : anlayış, düşünce, düşünüş, kafa, mantalite
zikıymet : değerli, kıymetli
zikreden : zâkir
zikredilen : mezkûr
zikretmek : anmak, belirtmek, söylemek, birlemek, çelmek
zillet : alçalma, alçaltı
zilli : edepsiz
zilve : zelve
zimamdar : yönetici
zincir : pranga, zencir
zincirleme : müteselsil, teselsül
zinde : dinç, canlı, diri, sağlam, asan, dimdik
zindelik : dinçlilik, canlılık, sağlamlık, dinçlik, yaşıl
zir : alt, aşağı
ziraatçı : tarımcı

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zifos :

TDK:
1. isim Yerden sıçrayan çamur
"Otomobiller korna çalarak, etrafa zifoslar saçarak kayıp geçiyorlardı." - A. İlhan
2. sıfat Yararsız, boş

ziftleme :
TDK:
isim Ziftlemek işi

zigot :
TDK:
isim, biyoloji Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre

Zİ ile başlayan İlçe isimleri

Zile (Tokat)

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İsmail Bir Zihin ve Ruh Macerası - Yazar: Daniel Quinn
Zihin Kuşları - Yazar: Leyla Erbil
Felsefelogos Sayı: 60 Zihin Felsefesi - Yazar: Kolektif
Zerre Zerre Ziyan - Yazar: Sezer Çalışkanoğ
Alafrangalığın Zihin Tarihi - Geleneğin Tasfiyesi ya da Yeniden Üretilmesi - Yazar: Hilmi Yavuz
Zerre Zerre Ziyan - Yazar: Sezer Çalışkanoğ
Alafrangalığın Zihin Tarihi - Geleneğin Tasfiyesi ya da Yeniden Üretilmesi - Yazar: Hilmi Yavuz
Zihin Evreni - Yazar: Hüseyin Rahmi...

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İNŞİKAK - 10, 11, 12, 13: Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.
MÜ'MİN - 10: İnkâr edenlere şöyle seslenilir: Allah'ın gazabı, sizin kendinize olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır. Zira siz imana davet ediliyor, fakat inkâr ediyordunuz.
MÜ'MİNUN - 109: Zira kullarımdan bir zümre: Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, demişlerdi.

Kelime Bulma Motoru