ZU ile başlayan kelimeler

Başında ZU harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Zulmedici, Zulmetmek

8 Harfli Kelimeler

Zulmeden, Zulümler, Zumzuruh, Zurnazen

7 Harfli Kelimeler

Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa

6 Harfli Kelimeler

Zuhuri, Zulmet

5 Harfli Kelimeler

Zuhur, Zulüm, Zurna, Zuvak

4 Harfli Kelimeler

Zula, Zurt

Bazı ZU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zulmet :

TDK:
isim Karanlık
"Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı." - F. R. Atay

zulüm :
TDK:
isim Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, eziyet, cefa
"Nöbetçinin siyah süngüsü zorbalığın ve zulmün bir timsali gibi gözlerimin önünden geçiyordu." - H. C. Yalçın

zurnazen :
TDK:
isim Zurnacı

ZU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 45: Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
YUNUS - 54: (O zaman) zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan kurtulmak için) elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.
YUNUS - 90: Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) «Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı’dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de müslümanlardanım!» dedi.

Kelime Bulma Motoru