AF ile başlayan kelimeler

Başında AF harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Afyonkarahisar

13 Harfli Kelimeler

Afallaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Afacanlaşmak, Afallaştırma, Affedersiniz, Aforozlanmak

11 Harfli Kelimeler

Afacanlaşma, Affetmişsin, Affettirmek, Aforozlamak, Afrikalılık, Afsunlanmak, Afyonkeşlik, Afyonlanmak

10 Harfli Kelimeler

Afallaşmak, Afallatmak, Affedilmek, Affedilmiş, Affetmemek, Affettirme, Affettuoso, Affeylemek, Affolunmak, Affolunmuş, Afganistan, Aforozlama, Afsunculuk, Afsunlamak, Afsunlanma, Afyonlamak, Afyonlanma

9 Harfli Kelimeler

Afacanlık, Afallamak, Afallaşma, Afallatma, Affedilme, Affeyleme, Affolunma, Afişçilik, Afişlemek, Afsuncuya, Afsunlama, Afyonlama

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Afetzede, Affetmek, Affinity, Afişleme, Afiyetle, Aforizma, Aforozlu, Afrikalı, Afyonkeş

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Afetler, Affeden, Affetme, Afganlı, Afişler, Afkurma, Aforizm, Afsiyon, Afsuncu, Afsunlu, Afyonlu

6 Harfli Kelimeler

Afacan, Afakan, Afaroz, Afdaha, Aferin, Afilli, Afişçi, Afiyet, Aforoz, Afrika, Afşarı, Aftafa, Aftaka

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Affan, Afgan, Afife, Afili, Afişe, Afoni, Afsun, Afşar, Afşın, Afşin, Aftos, Afyon

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afar, Afat, Afet, Afif, Afis, Afiş

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft

2 Harfli Kelimeler

Af

Bazı AF ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


af : bağışlama, mağfiret
afacanlaşmak : yaramazlaşmak, yaramaz
afacanlık : yaramazlık
afakan : hafakan
afallamak : dumur olmak, felfellemek
afat : afetler, belâlar, kıranlar
afazi : söz yitimi
afet : yıkım, kıran, çapgur, facia, yıkın
afetler : afat
affan : te­miz
affeden : gâfir
affedilmek : bağışlanmak, affa uğramak, affolunmak
affedilmiş : muaf
affetme : bağışlama
affolunmuş : mağfur
afgan : afganlı
afganlı : afgan
afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
afiş : ası, hile, dalavere, yalan, grafik tasarımcısı, grafik teknisyeni
afişlemek : nitelemek, göstermek
afiyet : sağlık, esenlik
afkurma : bağırma, havlama, sinirlenme
aforizm : özdeyiş
aforizma : özdeyiş
aforozlu : kovulmuş, uzaklaştırılmış

Bazı AF ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


afişçi :

TDK:
isim Afiş yapan veya asan kimse

aforoz :
TDK:
1. isim, din b. (***) Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası
"Manastırdan kaçalı, papanın aforozuna uğrayalı on beş yıl oluyor." - H. E. Adıvar
2. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama

aferin :
TDK:
1. ünlem Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo
"Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!" - R. N. Güntekin
2. isim Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı

AF ile başlayan İlçe isimleri

Afyonkarahisar Merkez (Afyonkarahisar)
Afşin (Kahramanmaraş)

AF ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Afrikalı Leo - Yazar: Amin Maalouf
Afrika Dansı - Yazar: Sevim Burak
Afrika Titanikleri - Yazar: Ebubekir Hamit...
Bir Portre Afşar Timuçin - Yazar: Osman Bozkurt
Afrika Sahra-yı Kebiri'nde Seyahat - Yazar: Sadık El-Müeyyed
Afrikalı Leo - Yazar: Natalie Zemon...
Çağdaş Güney Afrika Şiiri Antolojisi - Yazar: İlyas Tunç
Afşar Ağıtları - Mor Feryatlar - Yazar: Emir Kalkan
Afrika Masalları - Yazar: M. Kosova

Kelime Bulma Motoru