AF ile başlayan kelimeler

Başında AF harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Afyonkarahisar

13 Harfli Kelimeler

Afallaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Afacanlaşmak, Afallaştırma, Affedersiniz, Aforozlanmak

11 Harfli Kelimeler

Afacanlaşma, Affetmişsin, Affettirmek, Aforozlamak, Afrikalılık, Afsunlanmak, Afyonkeşlik, Afyonlanmak

10 Harfli Kelimeler

Afallaşmak, Afallatmak, Affedilmek, Affedilmiş, Affetmemek, Affettirme, Affettuoso, Affeylemek, Affolunmak, Affolunmuş, Afganistan, Aforozlama, Afsunculuk, Afsunlamak, Afsunlanma, Afyonlamak, Afyonlanma

9 Harfli Kelimeler

Afacanlık, Afallamak, Afallaşma, Afallatma, Affedilme, Affeyleme, Affolunma, Afişçilik, Afişlemek, Afsuncuya, Afsunlama, Afyonlama

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Afetzede, Affetmek, Affinity, Afişleme, Afiyetle, Aforizma, Aforozlu, Afrikalı, Afyonkeş

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Afetler, Affeden, Affetme, Afganlı, Afişler, Afkurma, Aforizm, Afsiyon, Afsuncu, Afsunlu, Afyonlu

6 Harfli Kelimeler

Afacan, Afakan, Afaroz, Afdaha, Aferin, Afilli, Afişçi, Afiyet, Aforoz, Afrika, Afşarı, Aftafa, Aftaka

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Affan, Afgan, Afife, Afili, Afişe, Afoni, Afsun, Afşar, Afşın, Afşin, Aftos, Afyon

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afar, Afat, Afet, Afif, Afis, Afiş

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft

2 Harfli Kelimeler

Af

Bazı AF ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


af : bağışlama, mağfiret
afallamak : dumur olmak, felfellemek
afaroz : aforoz
afazi : söz yitimi
afdaha : aftafa, aftaka
affan : te­miz
affeden : gâfir
affedersiniz : edeptir söylemesi
affedilme : bağışlanma
affetme : bağışlama
affetmek : bağışlamak, affeylemek, mağfiret etmek, mazur görmek
affetmemek : bağışlamamak, hoşgörmemek
affinity : ilginlik
affolunmuş : mağfur
afgan : afganlı
afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
afife : namuslu, iffetli, sili
afili : gösterişli, çalımlı, afilli
afilli : afili
afiş : ası, hile, dalavere, yalan, grafik tasarımcısı, grafik teknisyeni
afişlemek : nitelemek, göstermek
afkurma : bağırma, havlama, sinirlenme
afoni : ses yitimi
aforizm : özdeyiş
aforizma : özdeyiş
aforoz : kovma, toplumdışılama

Bazı AF ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


affolunma :

TDK:
isim Affolunmak işi

afallatmak :
TDK:
-i Şaşkınlığa düşürerek sersemleştirmek

affettirme :
TDK:
isim Affettirmek işi
"Selim Bey birçok vesilelerle evvelki hiddet ve şiddetini affettirmeye, sebebini başka başka şeylerle tevile çalıştı, gönlümü aldı." - E. İ. Benice

AF ile başlayan İlçe isimleri

Afyonkarahisar Merkez (Afyonkarahisar)
Afşin (Kahramanmaraş)

AF ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aferin Desinler Diye - Doğan Hasol Kitabı - Yazar: Derya Nüket Özer
Aferin İyiydin - Yazar: Yaman Başkut

Kelime Bulma Motoru