AF ile başlayan kelimeler

Başında AF harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Afyonkarahisar

13 Harfli Kelimeler

Afallaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Afacanlaşmak, Afallaştırma, Affedersiniz, Aforozlanmak

11 Harfli Kelimeler

Afacanlaşma, Affetmişsin, Affettirmek, Aforozlamak, Afrikalılık, Afsunlanmak, Afyonkeşlik, Afyonlanmak

10 Harfli Kelimeler

Afallaşmak, Afallatmak, Affedilmek, Affedilmiş, Affetmemek, Affettirme, Affettuoso, Affeylemek, Affolunmak, Affolunmuş, Afganistan, Aforozlama, Afsunculuk, Afsunlamak, Afsunlanma, Afyonlamak, Afyonlanma

9 Harfli Kelimeler

Afacanlık, Afallamak, Afallaşma, Afallatma, Affedilme, Affeyleme, Affolunma, Afişçilik, Afişlemek, Afsuncuya, Afsunlama, Afyonlama

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Afetzede, Affetmek, Affinity, Afişleme, Afiyetle, Aforizma, Aforozlu, Afrikalı, Afyonkeş

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Afetler, Affeden, Affetme, Afganlı, Afişler, Afkurma, Aforizm, Afsiyon, Afsuncu, Afsunlu, Afyonlu

6 Harfli Kelimeler

Afacan, Afakan, Afaroz, Afdaha, Aferin, Afilli, Afişçi, Afiyet, Aforoz, Afrika, Afşarı, Aftafa, Aftaka

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Affan, Afgan, Afife, Afili, Afişe, Afoni, Afsun, Afşar, Afşın, Afşin, Aftos, Afyon

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afar, Afat, Afet, Afif, Afis, Afiş

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft

2 Harfli Kelimeler

Af

Bazı AF ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


af : bağışlama, mağfiret
afacan : bagay, bakan, bugay, durulmaz, mıncırık
afacanlık : yaramazlık
afaroz : aforoz
afat : afetler, belâlar, kıranlar
aferist : vurguncu, dalavereci, çıkarcı
afet : yıkım, kıran, çapgur, facia, yıkın
afetler : afat
affedilme : bağışlanma
affetme : bağışlama
affetmek : bağışlamak, affeylemek, mağfiret etmek, mazur görmek
affetmemek : bağışlamamak, hoşgörmemek
affeylemek : affetmek
affinity : ilginlik
afganistan : çin, farisi, güney asya, orta asya
afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
afif : iffetli, agah, sili
afife : namuslu, iffetli, sili
afili : gösterişli, çalımlı, afilli
afilli : afili

Bazı AF ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


affolunma :

TDK:
isim Affolunmak işi

aforozlama :
TDK:
isim Aforozlamak işi

afsuncu :
TDK:
isim Büyücü

AF ile başlayan İlçe isimleri

Afyonkarahisar Merkez (Afyonkarahisar)
Afşin (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru