S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
hakşinas : haktanır
klitoris : bızır, dılak
kompleks : karmaşık, karmaşa, karmaşıklık, kuruluşlar bütünü, tesisler bütünü
konsolos : şehbender
kontrbas : kontrbasçı
martolos : martaloz
menisküs : menüsküs
mıknatıs : çekiciliği, demir, nikel, demirkapan
muhammes : beşli, beşgen, kalenderi
muhteris : hırslı
mukavves : kavisli, eğri, eğmeçli
murahhas : delege
muşahhas : somut
müderris : profesör
mülevves : kirli, pis, karışık, düzensiz
münderis : silinmiş
müseddes : altıgen
müselles : üçgen, üçlü
müşahhas : somut, konkre, konkret
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
piskopos : katoliklerde
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
reverans : yükünük
rezonans : seselim, tannanlık

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


albatros :

TDK:
isim, hayvan bilimi Fırtına kuşugillerden, 1 metre uzunluğunda, Atlantik Okyanusu nda yaşayan iri bir tür kuş (Diomedea exulans)

ekselâns :
TDK:
ekselans

mukaddes :
TDK:
sıfat Kutsal
"Fasih, içini çekti, mukaddes bir taş heykelden istimdat eden bir biçare tavrını aldı." - A. H. Müftüoğlu

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menderes Irmağın Gölgesi - Yazar: Üstün Dökmen
Arkadaşım Menderes - Yazar: Samet Ağaoğlu
Ortodoks Oğlanlar İçin Fücur - Yazar: Metin Kaygalak

Kelime Bulma Motoru