S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
göşteris : caka
hakşinas : haktanır
kesenkes : kesinlikle
konsolos : şehbender
kontrbas : kontrbasçı
martolos : martaloz
menisküs : menüsküs
menüsküs : menisk, menisküs
mıknatıs : çekiciliği, demir, nikel, demirkapan
morityus : mauritius
muhammes : beşli, beşgen, kalenderi
muhtelis : çalan
mukaddes : kutsal, erman, pak
mukavves : kavisli, eğri, eğmeçli
muktebes : aktarılmış, alıntılanmış
murahhas : delege
muşahhas : somut
mühendis : köprü, kimya, biyoloji, elektrik, otomobil, motor, ölçmen
mülevves : kirli, pis, karışık, düzensiz
müseddes : altıgen
müselles : üçgen, üçlü
müşahhas : somut, konkre, konkret
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


murahhas :

TDK:
isim Delege
"Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu." - Atatürk

Rönesans :
TDK:
özel, isim XV. yüzyıldan başlayarak İtalya da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı

tıknefes :
TDK:
sıfat Herhangi bir sebeple solunum sıkıntısı olan, güçlükle, kesik kesik nefes alan
"Yoksa bu tozu dumana katarak yaralı yaban domuzu gibi kaçan canavara yetişmek tıknefes lalanın kârı değildi." - R. N. Güntekin

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Suni Teneffüs - Yazar: Ricardo Piglia
Konsolos Yardımcısı - Yazar: Marguerite Duras
Ortodoks Oğlanlar İçin Fücur - Yazar: Metin Kaygalak

Kelime Bulma Motoru