Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
aydınlatmaz : sönmek
çekirdeksiz : alyuvar
değerbilmez : hatırsız, adamlıksız, iyilikbilmez, kadirbilmez
dolambaçsız : açık
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hatırlanmaz : unutulmak
haysiyetsiz : değeri, onursuz, maskara
hayvancağız : hayvancık
hazırlıksız : gafil
hemodiyaliz : kansüzüm
içtenliksiz : samimiyetsiz
kadirbilmez : değerbilmez
karaktersiz : mayası bozuk
karşılıksız : bedava, beleş, beleşten, cabadan, cevapsız, fahrî, hasbeten, ivazsız
kayanyıldız : akanyıldız
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
kullanılmaz : battal
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
muhafazasız : çıplak
mürüvvetsiz : insaniyetsiz
müsamahasız : hoşgörüsüz, toleranssız
saltanatsız : gösterişsiz, görkemsiz
sarsıntısız : sarsılmayan
saygıbilmez : edepsiz
sızlanmasız : sızıltısız
sözgötürmez : sugötürmez
şahsiyetsiz : kişiliksiz
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz, tartışma götürmemek
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
tereddütsüz : duraksamasız

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çarpıntısız :

TDK:
sıfat Çarpıntısı olmayan

hürriyetsiz :
TDK:
sıfat Hürriyetini yitirmiş

karaktersiz :
TDK:
sıfat Karakteri kötü olan
"Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi." - Ö. Seyfettin

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Z ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bella-Orhan Veli'nin Karşılıksız Aşkı - Yazar: Burak Akyüz
Karşılıksız Aşk - Yazar: Gregory Dart
Karşılıksız Dünya Düzeni - Yazar: Nezih Tınas
Karşılıksız Yazılar - Yazar: Semih Gümüş

Kelime Bulma Motoru