Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
aydınlatmaz : sönmek
babalarımız : bizden
ciddiyetsiz : lâubali, gayriciddî
değerbilmez : hatırsız, adamlıksız, iyilikbilmez, kadirbilmez
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
dolambaçsız : açık
gösterişsiz : mütevazı, babayani, basit, çalımsız, doyum evi, doyumevi, kalender, kalıpsız, kalıpsız kıyafetsiz, sade, saltanatsız, süssüz, şansız, ünsüz, yalın
hastalanmaz : olumsuz fiil
hatırlanmaz : unutulmak
hayvancağız : hayvancık
hizmetçisiz : adamsız
içtenliksiz : samimiyetsiz
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
istikrarsız : dengesiz, kararsız
kayanyıldız : akanyıldız
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
kullanılmaz : battal
madenkırmız : kırmız madeni
merdümgiriz : mizantrop
meşakkatsiz : sıkıntısız
muhafazasız : çıplak
muhatarasız : tehlikesiz
muvazenesiz : dengesiz, ölsüsüz, ölçüsüz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


karaktersiz :

TDK:
sıfat Karakteri kötü olan
"Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi." - Ö. Seyfettin

karşılıksız :
TDK:
1. sıfat Karşılığı olmayan
2. Karşılık gerektirmeyen
"Karşılıksız yardım."
3. zarf Karşılık verilmeyerek

kullanışsız :
TDK:
sıfat Kullanılması güç, kullanılmaya elverişli olmayan
"Kullanışsız bir ev."

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Kelime Bulma Motoru