AC ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında AC harfleri bulunan ve E ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Aceleyle

7 Harfli Kelimeler

Acemice

6 Harfli Kelimeler

Acemce, Acente

5 Harfli Kelimeler

Acele, Aceze, Acibe, Acube, Acuze

3 Harfli Kelimeler

Ace

Bazı AC ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


acele :

TDK:
1. sıfat Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi
"Adam, acele adımlarla tekrar geri dönüyor, süratle merdivenlerden iniyor." - E. M. Karakurt
2. zarf Vakit geçirmeden, tez olarak
"Acele, bir karar vermek ihtiyacındayım." - P. Safa
3. isim Tez davranma gerekliliği

acemice :
TDK:
zarf Toyca, beceriksizce, acemicesine
"Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu." - Y. K. Beyatlı

aceze :
TDK:
isim Âcizler

AC ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.
YUNUS - 11: Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız.
TA HA - 114: Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.

Kelime Bulma Motoru