AS ile biten kelimeler

Sonunda AS harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

11 Harfli Kelimeler

Musikişinas, Vazifeşinas

10 Harfli Kelimeler

Cihanşinas, Hatırşinas, Hayırşinas, Kadirşinas, Nimetşinas, Yarlıgamas

9 Harfli Kelimeler

Asparagas, Fiberglas, Harharyas, Kontrabas

8 Harfli Kelimeler

Hakşinas, Kontrbas, Muhassas, Murahhas, Muşahhas, Mülahhas, Müşahhas, Pankreas, Vasistas, Yanulmas

7 Harfli Kelimeler

Canevas, İhtilas, İhtiras, İhtisas, İktibas, İltibas, İltimas, İmtisas, İstinas, Kontras, Mütemas, Pankras, Phidias

6 Harfli Kelimeler

Ananas, Ballas, Baypas, Dessas, Fidias, Hannas, Hassas, İnikas, Karkas, Kırtas, Kıstas, Kompas, Kumpas, Kürkas, Mikyas, Örtbas, Paspas, Rakkas, Rassas, Triyas

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Almas, Atlas, Badas, Bekas, Cinas, Elmas, Espas, Eşhas, Hakas, Halas, İccas, İhdas, İhlas, İhsas, Kalas, Kavas, Kısas, Kıyas, Kudas, Libas, Makas, Manas, Melas, Miras, Molas, Mümas, Nadas, Nifas, Palas, Potas, Takas, Temas, Teras, Trias

4 Harfli Kelimeler

Esas, Tras

3 Harfli Kelimeler

Bas, Bas, Has, Kas, Mas, Nas, Pas, Tas, Yas

2 Harfli Kelimeler

As

Bazı AS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akpas : lahana, turp, şalgam
as : kakım, bey, birli, ermin
baypas : by-pass
bekas : bécasse, çulluk
dessas : düzenci, entrikacı
espas : aralık
fidias : phidias
gayrikabilikıyas : karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka
hakşinas : haktanır
hannas : şeytan, iblis
harharyas : harharyasgillerden
has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hatırşinas : saygılı
hayırşinas : eymen
ihdas : kurma, bulgucuk
ihsas : sezdirme, ima, duyum
iktibas : alıntı, aktarma, alma
iltimas : arka, dilek, kayırma, adam kayırma, piston
inikâs : yansı, yankılanma, yankı, yansıma
kas : adele, adale, fibril

Bazı AS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ihsas :

TDK:
1. isim Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
2. fizyoloji Duyum

molas :
TDK:
isim, jeoloji Karbonatlı kum taşı

AS ile biten İlçe isimleri

Manyas (Balıkesir)
Tavas (Denizli)
Payas (Hatay)
Talas (Kayseri)
Milas (Muğla)
Altınyayla / Sivas (Sivas)
Sumbas (Osmaniye)

AS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nimetşinas Toraman - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Taş Kağıt Makas - Yazar: Ian Hamilton
İnsanın Esas Gerçekliği :Tembellik - Yazar: Kazimir Malevich
Kör Makas - Yazar: Zeki Ergül
Elde Makas Koşmak - Yazar: Augusten Burroughs
Bas ve Ben - Yazar: Ogün Kaymak
Esas Hadise O Kiraz Ağaçları - Yazar: Mihri Belli
Ana! Esas Duruşa Geç - Yazar: Kamil Sümbül

AS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 178: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru