AZ ile başlayan kelimeler

Başında AZ harfleri bulunan 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Azerbaycanca, Azerbaycanlı

11 Harfli Kelimeler

Azgınlaşmak, Azledilmesi, Azmanlaşmak, Azmettirmek

10 Harfli Kelimeler

Azaltılmış, Azaltmalar, Azarlanmak, Azarlatmak, Azdırılmak, Azerbaycan, Azerbeycan, Azerperest, Azgınlaşma, Azıştırmak, Azimkarane, Azledilmek, Azledilmiş, Azlolunmak, Azmanlaşma, Azmettirme, Azotlanmış, Azotometre

9 Harfli Kelimeler

Azakeğiri, Azarlamak, Azarlanma, Azarlatma, Azarlıyan, Azdırılma, Azımsamak, Azıştırma, Azledilme, Azlolunma, Azotlamak, Azotölçer

8 Harfli Kelimeler

Azadelik, Azaltmak, Azametli, Azarlama, Azdırıcı, Azdırmak, Azeotrop, Azgınlık, Azımsama, Azletmek, Azmetmek, Azotlama, Azrlayan

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Azaltan, Azaltma, Azatlık, Azatsız, Azdıran, Azdırma, Azıklık, Azınlık, Azışmak, Azıtmak, Aziziye, Azizlik, Azletme, Azmeden, Azmetme, Aznavur

6 Harfli Kelimeler

Azalan, Azalma, Azamet, Azatlı, Azazil, Azelya, Azıcık, Azıklı, Azışma, Azıtma, Azimet, Azimli, Azonal, Azotlu, Azrail

5 Harfli Kelimeler

Azade, Azami, Azboy, Azgın, Azılı, Azize, Azlık, Azmak, Azman, Azmış, Aznif, Azoik, Azrak, Azvay

4 Harfli Kelimeler

Azab, Azam, Azan, Azap, Azar, Azat, Azca, Azel, Azık, Azil, Azim, Azit, Aziz, Azma, Azmi, Azol, Azot, Azra, Azuk

3 Harfli Kelimeler

Aze, Azı

2 Harfli Kelimeler

Az

Bazı AZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


azab : helak
azade : başıboş, erkin, serbest
azakeğiri : eğirotu
azalma : eksilme, tenakus
azalmak : hafiflemek, düşmek, eksilmek, kırılmak
azaltan : yıpratıcı
azaltma : kısıntı, tenkis, tenzil
azaltmalar : tenkisat
âzam : ulu
azametli : ulu, gururlu, görkemli, heybetli, debdebeli, çalımlı, kurumlu, yandık, yantuk
azap : ezinç, eziyet, dert, işkence
azar : paylama, hey, papara, saparta
azarlatmak : paylatmak
azarlıyan : muâtib
azdıran : muharriş
azdırıcı : dall
azdırılma : taharrüş
azdırmak : şımartmak, fitil vermek
aze : kalça
azerbeycan : azerbaycan, tar
âzerperest : ateşperest
azı : azı dişi, belirsizlik zamiri, öğütücü diş
azılı : azgın, yılmayan

Bazı AZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


azoik :

TDK:
1. isim En eski jeolojik sistem
2. sıfat İçinde fosil bulunmayan (toprak)

azıştırmak :
TDK:
-i Azışmasına yol açmak

azimet :
TDK:
isim Gidiş
"Dâhiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte." - Atatürk

AZ ile başlayan İlçe isimleri

Aziziye (Erzurum)
Azdavay (Kastamonu)

AZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İki Aşkın Zülfikarı İmam-ı Azam - Yazar: Şahin Filiz
Azatlık Aşkı - Yazar: Ahmet Yıldırım

AZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİNUN - 86: Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? diye sor.

Kelime Bulma Motoru