DEV ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında DEV harfleri bulunan ve K ile biten 34 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik

15 Harfli Kelimeler

Devletleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Devredilmezlik

13 Harfli Kelimeler

Devimselcilik

12 Harfli Kelimeler

Devamlıolmak, Devleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Devamsızlık, Devimsellik, Devindirmek, Devingenlik, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrolunmak, Devşirilmek

10 Harfli Kelimeler

Devamlılık, Devinirlik, Devrederek

9 Harfli Kelimeler

Devaimisk, Devecilik, Devleşmek, Devralmak, Devretmek, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek

8 Harfli Kelimeler

Devinmek, Devirmek, Devitmek

7 Harfli Kelimeler

Develik

6 Harfli Kelimeler

Devrik

Bazı DEV ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


devindirmek :

TDK:
-i Devinmesine yol açmak

devinmek :
TDK:
1. nsz Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek
2. fizik Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek

devretmek :
TDK:
1. nsz Dönmek, dolaşmak
2. hukuk Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek
"Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum." - O. Kemal
3. -i Aktarmak
"Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretmiştir." - T. Buğra
4. -i Baştan sona değin okumak, bitirmek
"Tarih kitabını üç kez devrettim."

DEV ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Devrek (Zonguldak)

Kelime Bulma Motoru