DEV ile başlayan kelimeler

Başında DEV harfleri bulunan 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik

16 Harfli Kelimeler

Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Devletleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Devredilebilir, Devredilmezlik

13 Harfli Kelimeler

Devimbilimsel, Devimselcilik

12 Harfli Kelimeler

Devamlıolmak, Devleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Devalüasyon, Devamsızlık, Deveranıdem, Devimsellik, Devindirici, Devindirmek, Devingenlik, Devleştirme, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrisaadet, Devrolunmak, Devşirilmek, Devşirimsiz

10 Harfli Kelimeler

Devamlılık, Deveelması, Developman, Devetabanı, Devimbilim, Devindirme, Devinimsiz, Devinirlik, Devlethane, Devletleri, Devrederek, Devredilme, Devrihindi, Devrikebir, Devrirevan, Devrolunma, Devşirilme, Devşirimli

9 Harfli Kelimeler

Devaimisk, Deveboynu, Devecilik, Devinimli, Devirmece, Devleşmek, Devletler, Devoniyen, Devralmak, Devretmek, Devrialem, Devridaim, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek

8 Harfli Kelimeler

Devamsız, Devetüyü, Devimsel, Devimsiz, Devingen, Devinmek, Devirici, Devirler, Devirmek, Devitken, Devitmek, Devleşme, Devletçe, Devletçi, Devletin, Devletli, Devletlu, Devralma, Devreden, Devretme, Devriliş, Devrilme, Devrimci, Devrolma, Devşirim, Devşirme

7 Harfli Kelimeler

Devamlı, Devasız, Develik, Deveran, Devimli, Devingi, Devinim, Deviniş, Devinme, Devirli, Devirme, Devitme, Devrisi, Devriye

6 Harfli Kelimeler

Devasa, Deveci, Devise, Devlet, Devran, Devren, Devrik, Devrim

5 Harfli Kelimeler

Devam, Devce, Devim, Devin, Devir, Devre, Devri

4 Harfli Kelimeler

Deva, Deve, Devr

3 Harfli Kelimeler

Dev

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dev : korkunç, div, mega
deva : ilâç, çare
devalüasyon : değer düşürümü
devam : sürme, sürek, kesilmeme, bitmeme, ek, parça, kesme, sürdür, mabat
devamlı : sürekli, bitmeyen, daimi, fırt fırt, kesiksiz, mütamadî, sabah akşam, temelli, vire vire
devamlıhatırlamak : aklından çıkarmamak
devamsızlık : süreksizlik
deveci : sarban
devecilik : sarbanlık
devetabanı : birleşikgillerden
devimsel : harekî, dinamik
devimselcilik : dinamizm, gürecilik
devin : hareket, kımıldanma, kıpırdanma, kımıldanış, davranış
devingen : hareketli, müteharrik, hareketli, dinamik, cevval, dinamik, mobilize
devingenlik : dinamizm, hareketlilik
devinme : hareket
devirici : yıkmış
devirmece : bovling
devirmek : aşağı almak

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


devamlılık :

TDK:
isim Devamlı olma durumu, süreklilik

devamsızlık :
TDK:
isim Devam etmeme durumu, süreksizlik

devoniyen :
TDK:
isim, jeoloji Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları

DEV ile başlayan İlçe isimleri

Devrekani (Kastamonu)
Develi (Kayseri)
Devrek (Zonguldak)

Kelime Bulma Motoru