DEV ile başlayan kelimeler

Başında DEV harfleri bulunan 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik

16 Harfli Kelimeler

Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Devletleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Devredilebilir, Devredilmezlik

13 Harfli Kelimeler

Devimbilimsel, Devimselcilik

12 Harfli Kelimeler

Devamlıolmak, Devleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Devalüasyon, Devamsızlık, Deveranıdem, Devimsellik, Devindirici, Devindirmek, Devingenlik, Devleştirme, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrisaadet, Devrolunmak, Devşirilmek, Devşirimsiz

10 Harfli Kelimeler

Devamlılık, Deveelması, Developman, Devetabanı, Devimbilim, Devindirme, Devinimsiz, Devinirlik, Devlethane, Devletleri, Devrederek, Devredilme, Devrihindi, Devrikebir, Devrirevan, Devrolunma, Devşirilme, Devşirimli

9 Harfli Kelimeler

Devaimisk, Deveboynu, Devecilik, Devinimli, Devirmece, Devleşmek, Devletler, Devoniyen, Devralmak, Devretmek, Devrialem, Devridaim, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek

8 Harfli Kelimeler

Devamsız, Devetüyü, Devimsel, Devimsiz, Devingen, Devinmek, Devirici, Devirler, Devirmek, Devitken, Devitmek, Devleşme, Devletçe, Devletçi, Devletin, Devletli, Devletlu, Devralma, Devreden, Devretme, Devriliş, Devrilme, Devrimci, Devrolma, Devşirim, Devşirme

7 Harfli Kelimeler

Devamlı, Devasız, Develik, Deveran, Devimli, Devingi, Devinim, Deviniş, Devinme, Devirli, Devirme, Devitme, Devrisi, Devriye

6 Harfli Kelimeler

Devasa, Deveci, Devise, Devlet, Devran, Devren, Devrik, Devrim

5 Harfli Kelimeler

Devam, Devce, Devim, Devin, Devir, Devre, Devri

4 Harfli Kelimeler

Deva, Deve, Devr

3 Harfli Kelimeler

Dev

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


devalüasyon : değer düşürümü
devamlı : sürekli, bitmeyen, daimi, fırt fırt, kesiksiz, mütamadî, sabah akşam, temelli, vire vire
devamsız : süreksiz
devamsızlık : süreksizlik
devasız : iyileştirilemeyen, çaresiz, ıyileştirilemeyen
deveci : sarban
devecilik : sarbanlık
develik : defne
developman : gelişme, geliştirme
devetabanı : birleşikgillerden
devim : devinim
devimsel : harekî, dinamik
devingi : dinamik
devinimli : hareketli
devinimsiz : hareketsiz
devinirlik : moment, momentum, sakınım
deviniş : hareket
devinme : hareket
devir : periyot, dönme, dönüş, çağ, evre, dönem, dolaşma, aktarılma, çevrim, ahit, bölüm, devran, gün, ruzgar, zaman, zamane
devirici : yıkmış
devletçe : resmen

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


devirmek :

TDK:
1. -i Ayakta veya dik duran bir şeyi düşürmek, yatay duruma getirmek
"Ne ince boyunlu ilaç şişesini ne kırmızı kutuyu devirdiniz." - N. Hikmet
2. Bir yönetim organının veya başkanının yönetim gücünü zorla elinden almak
"Başkanı devirmek."
3. Hepsini kısa sürede içip bitirmek
"Birinci, ikinci ve üçüncü bardaklarını hep bu birlik konusuyla devirdiler." - N. Cumalı
4. Bir yana eğmek
"Şapkasını yana devirdi."
5. Belli bir yaş dönemini geride bırakmak
"Amcam ellisini devirmiş bir kişidir."
6. nsz Bir kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmek

devletleştirilmek :
TDK:
nsz Kamulaştırılmak

devralma :
TDK:
isim Devralmak işi

DEV ile başlayan İlçe isimleri

Devrekani (Kastamonu)
Develi (Kayseri)
Devrek (Zonguldak)

Kelime Bulma Motoru