DO ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında DO harfleri bulunan 6 harfli 36 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Doçent, Doğacı, Doğada, Doğayı, Doğmak, Doğmuş, Doğram, Doğulu, Doğ-um, Doğumu, Doksan, Doktor, Dokuma, Dokunç, Dolama, Dolanı, Dolaşı, Dolayı, Dolgun, Dolmak, Dolmen, Dolmuş, Dolusu, Dombay, Domino, Donama, Donatı, Donmak, Donmuş, Donsuz, Doping, Dostça, Doygun, Doymak, Doymaz, Doymuş

Bazı DO ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


doçent :

TDK:
isim Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
"Bu niyetle asistanların, doçent ve profesörlerle ilişkilerini gözlemliyordu." - A. Ümit

doğmak :
TDK:
1. nsz Dünyaya gelmek
2. Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek
"Güneş doğarken yola düzüldük." - R. Mağden
3. -e Düşünce, hayal vb. zihinde birdenbire oluşmak
4. Ortaya çıkmak, sonucu olmak
"Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber doğdu." - F. R. Atay

doğulu :
TDK:
1. sıfat Doğu ülkelerinden olan (kimse), Şarklı
2. Türkiye nin doğusunda bulunan illerden olan (kimse)
3. Doğu uygarlığını benimsemiş (kimse)

DO ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Doksan Beş Yıldan Serpintiler - Yazar: Aydın Boysan
Bir Ay Doğmuş Kaşanlının Üstüne - Yazar: Cafer Ersus
Aynada Gün Doğumu - Yazar: Sedat Umran
Doğada ve Bahçede Tek Başına Yaşam ve Mutluluk Üzerine - Yazar: Gülnar Önay
Yüz Doksan Dokuz Basamak - Yazar: Michel Faber

DO ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 23: (Onlardan biri şöyle dedi:) Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken «Onu da bana ver» dedi ve tartışmada beni yendi.

Kelime Bulma Motoru