DO ile biten kelimeler

Sonunda DO harfleri bulunan 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Accelerando, Decrescendo

10 Harfli Kelimeler

Diminuendo

9 Harfli Kelimeler

Crescendo, Karbonado

8 Harfli Kelimeler

Kreşendo, Tekvando

7 Harfli Kelimeler

Avokado, Bilardo, Komando, Tornado, Torpido

6 Harfli Kelimeler

Albedo, Libido, Mikado

5 Harfli Kelimeler

Baldo, Bando, Bardo, Bordo, Grado

4 Harfli Kelimeler

Judo, Vido

2 Harfli Kelimeler

Do

Bazı DO ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


accelerando :

TDK:
zarf, müzik Gittikçe hızlanarak

bordo :
TDK:
1. isim Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
2. sıfat Bu renkte olan
"Bordo çanta."

do :
TDK:
1. isim, müzik Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
2. Bu sesi gösteren nota işareti

DO ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Avokado Bahçesi - Yazar: Robert Hellenga
Taşra Do - Yazar: Türkan Yeşilyurt
Do Sesi - Yazar: Ferit Edgü
Yalnızlığın Do Minör Konçertosu - Yazar: Murat Efe Çelik

Kelime Bulma Motoru