DU ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında DU harfleri bulunan 6 harfli 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Duahan, Duayen, Dubara, Dubaya, Dublör, Duetto, Dulluk, Dumağı, Dumdum, Dumrul, Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu, Dustan, Dutluk, Duvara, Duyarı, Duygan, Duygun, Duymak, Duynak, Duysal, Duyucu, Duyuru

Bazı DU ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


durgun :

TDK:
1. sıfat Sakin
"Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." - R. H. Karay
2. Neşesiz, keyifsiz, sessiz
"Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." - F. R. Atay
3. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz
"Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." - Ö. Seyfettin

DU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İnsanlık Durumu - Yazar: Andre Malraux
Duruma Göre Bazen Kızılderiliyim - Yazar: Sherman Alexie
İlişki Durumu : Karmaşık - Yazar: Rachel Gibson
İnsanın Durumu - Yazar: Lewis Mumford
Yol Durumu - Yazar: Kamil Yeşil

DU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 117: Onların, bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgârın durumu gibidir. Onlara Allah zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.
HAŞR - 15: (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır.
MUHAMMED - 15: Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?.

Kelime Bulma Motoru