EV ile başlayan kelimeler

Başında EV harfleri bulunan 154 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Evcilleştirilmek, Evrenselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Evcilleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Evcilleştirmek, Evrenselleşmek

13 Harfli Kelimeler

Evcilleştirme, Evlendirilmek, Evrendeşçilik, Evrenselcilik, Evrenselleşme

12 Harfli Kelimeler

Eve-girerken, Evlendirilir, Evlendirilme

11 Harfli Kelimeler

Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde

10 Harfli Kelimeler

Evcilleşme, Evdemonizm, Evhamlanma, Evinlenmek, Evladüıyal, Evleklemek, Evlendirme, Evlenirken, Evlenmemiş, Evrendeğer, Evrendoğum, Evrimcilik

9 Harfli Kelimeler

Evecenlik, Evetlemek, Evinlenme, Evlekleme, Evlenmeyi, Evleviyet, Evliyalık, Evliyaotu, Evolüsyon, Evrakları, Evrenğzip, Evrenkent, Evrenpulu, Evropiyum, Evveliyat, Evvelleri

8 Harfli Kelimeler

Evcillik, Evelemek, Evetleme, Evhamsız, Evirmece, Evirtmek, Evlatsız, Evlenmek, Evlenmiş, Evliliği, Evrencil, Evrensel, Evrimini, Evvelden

7 Harfli Kelimeler

Evcilik, Evcimen, Evcimik, Evedden, Evermek, Evhamlı, Evinsiz, Evirgeç, Evirgen, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evlatlı, Evleniş, Evlenme, Evlerde, Evlilik, Evreler, Evrenin, Evrilir, Evrilme, Evrimci, Evrişik, Evsemek, Evvelce, Evvelki, Evvelsi

6 Harfli Kelimeler

Evamir, Evcara, Evdeci, Evecen, Evegen, Evelik, Everme, Evetçe, Evinli, Evireç, Eviriş, Evirme, Ev-ler, Evlere, Evliya, Evlürü, Evreni, Evseme, Evvela, Evvele, Evveli

5 Harfli Kelimeler

Evaze, Evcek, Evcik, Evcil, Evcim, Evdeş, Eveli, Evgin, Evham, Ev-im, Eviye, Evkaf, Evlad, Evlek, Evler, Evlik, Evmek, Evrak, Evrat, Evren, Evrik, Evrim, Evsaf, Evsel, Evsin, Evsiz, Evvel

4 Harfli Kelimeler

Evce, Evci, Evde, Evet, Evgi, Eviç, Evin, Evli, Evre

3 Harfli Kelimeler

Evc, Evç, Eve, Evi

2 Harfli Kelimeler

Ev

Bazı EV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


evc : eviç
evcilleşmek : ehlîleşmek, alışmak
evcilleştirmek : ehlîleştirmek
eve-girerken : avrat malı, kapı mandalı
evecen : aceleci, acul, ivecen
evegen : ivecen, iveğen, had, akut, ıvecen
eveli : eskiden
evgi : ıvedi, acele
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
eviç : evc, evç
evinsiz : özsüz, boş, kof
evirmek : döndürmek, çevirmek, yapısınıdeğiştirmek, aksetmek, taklip etmek
evirtim : akis
evlendirilir : demir tavında, dilber çağında
evlenmeyi : kısmet beklemek
evlere : saka
evliliği : mürüvvet
evliyalık : ermişlik
evlürü : yeterli
evolüsyon : değişme, gelişme
evrak : belge, çanta, posta
evrakları : dosya
evre : aşama, safha, merhale, faz, basamak

Bazı EV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


evcilleşmek :

TDK:
nsz Evcil bir duruma gelmek, ehlîleşmek

evirtik :
TDK:
sıfat, fizik, kimya Evirtime uğramış

evseme :
TDK:
isim Evsemek durumu

EV ile başlayan İlçe isimleri

Evciler (Afyonkarahisar)
Evren (Ankara)

Kelime Bulma Motoru