Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bifyografi : yaşamöyküsü
coğrafî : coğrafik
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
epigrafi : yazıt bilimi
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
hedefi : kör nişancılık
heterotrofi : dış beslenme
hidrografi : subilgisi
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kardiyografi : elektrokardiyografi
keçisedefi : keçisakalı
koreografi : koregrafi, kareografi
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
metalografi : maden
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
mündefi : defedilmiş
müntefi : faydalanan, kazanan
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
safi : katıksız, duru, temiz

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


menafi :

TDK:
isim Yararlar, faydalar

pornografi :
TDK:
isim Porno
"Erotik değil ama toplumu pornografiye sürükleyen koşulları saptıyor." - S. İleri

tasavvufî :
TDK:
tasavvufi

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Orkestra Şefi - Yazar: Sarah Quigley
Bourne'un Hedefi - Yazar: Eric Van Lustbader
Eros Hedefi Şaşırırsa - Yazar: Heidi R. Kling

Kelime Bulma Motoru