H ile başlayan İF ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve İF ile biten 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Harfitarif, Hiyeroglif

5 Harfli Kelimeler

Hafif, Hanif, Harif, Hatif, Hazif, Herif

Bazı H ile başlayan İF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hafif :

TDK:
1. sıfat Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
2. Güç veya yorucu olmayan, kolay
"Hafif bir iş."
3. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa
"Hafif bir kadın."
4. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)
"Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi." - S. F. Abasıyanık
5. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan
"Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi." - M. Ş. Esendal
6. Etkisi az olan, sert karşıtı
"Hafif bir içki."
7. Önemli olmayan
"Hafif bir ceza."
8. Çok dik olmayan (sırt, yokuş)
"Hafif bir meyilden indik." - H. R. Gürpınar
9. Gücü az olan, belli belirsiz
"Yaprakların hafif iniltisi içinde, çalılıklar arasından geçerek denizaltının demir attığı koya doğru yaklaşıyoruz." - E. M. Karakurt
10. zarf Sıkıntısız, ferah, rahat olarak
"Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."

harfitarif :
TDK:
isim, dil bilgisi Tanımlık

hiyeroglif :
TDK:
isim, tarih Resim yazı

Kelime Bulma Motoru