HU ile başlayan kelimeler

Başında HU harfleri bulunan 116 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Huysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Huysuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Hudutlandırma, Hulyalaştırma

12 Harfli Kelimeler

Huylandırmak, Huysuzlanmak, Huysuzlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Hudayinabit, Hukuksuzluk, Huluskarlık, Hulyalaşmak, Humbarahane, Hususiyetle, Huylandırma, Huysuzlanış, Huysuzlanma, Huysuzlaşma, Huzursuzluk

10 Harfli Kelimeler

Hukukçuluk, Hulyalaşma, Hurdacılık, Husumetkar, Huysuzluğu, Huzursuzca

9 Harfli Kelimeler

Hulasaten, Humanizma, Humbaracı, Hunharlık, Hurufilik, Hususiyet, Hususuyla, Huylanmak, Huysuzluk, Huzurunda

8 Harfli Kelimeler

Hudutsuz, Hukuksal, Hulliyat, Huluskar, Hunharca, Hurdahaş, Hurdalık, Hurmalık, Huylanış, Huylanma, Huysuzca, Huzurevi, Huzursuz

7 Harfli Kelimeler

Hububat, Hudutlu, Hukukçu, Hukuken, Hukuklu, Huligan, Hulyalı, Humbara, Hummalı, Hurdacı, Hurufat, Huruşan, Husumet, Huşunet, Huzmeli, Huzurla, Huzurlu

6 Harfli Kelimeler

Huffaş, Hukşat, Hunhar, Hunnak, Hunriz, Hurafe, Hurufi, Hususi, Huylar, Huysuz, Huyunu, Huzura, Huzuru

5 Harfli Kelimeler

Hudut, Hufre, Hukuk, Hulul, Hulus, Hulya, Humar, Humma, Humor, Humus, Hurda, Hurma, Hurra, Huruç, Husuf, Husul, Husus, Husye, Huşki, Hutbe, Hutun, Hutut, Huylu, Huzme, Huzur

4 Harfli Kelimeler

Huda, Huni, Hunu, Hura, Hurç, Huri, Huşu

3 Harfli Kelimeler

Huğ, Hun, Huş, Huy

2 Harfli Kelimeler

Hu

Bazı HU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hu : neredesin!
hububat : tahıl
huda : tanrı, hile, düzen
hudayinabit : kendiliğinden
hudut : sınır, uç, son
hudutlandırmak : sınırlandırmak
hudutlu : sınırlı, sınırlanmış, sınırsız, sonsuz
huffâş : yarasa
hulâsaten : kısaca
huligan : holigan
hulûl : gelme, girme, sinme, geçişme, ozmos
humbara : kumbara
humbarahane : kumbarahane
hummalı : sürekli, sıkı, yoğun, hararetli
hunhar : kasap
hunu : tas
hurafe : batıl itikat, batıl inanç
hurdahaş : paramparça
huruç : çıkma, çıkış, göç
huruşan : coşkun
husus : konu, madde, özellik, yön, bap
hususiyet : özellik, ahbaplık, yakınlık
husye : testis, er bezi, torba
huş : gürgengillerden, gürgengiller

Bazı HU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


huruşan :

TDK:
sıfat Coşkun

husul :
TDK:
isim Olma, oluş, oluşma, meydana gelme

huysuzca :
TDK:
1. sıfat Biraz huysuz
2. zarf (huysu zca) Huysuz bir biçimde

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KASAS - 28: Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.

Kelime Bulma Motoru