H ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve ME ile biten 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hararetlendirme, Hareketlendirme, Homojenleştirme

14 Harfli Kelimeler

Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Hafifleştirme, Heveslendirme, Hümanistleşme, Hüzünlendirme

12 Harfli Kelimeler

Hararetlenme, Hareketlenme, Hidrojenleme, Holdingleşme, Homojenleşme

11 Harfli Kelimeler

Halsizleşme, Hançerlenme, Hapsettirme, Hevenkleşme, Hiçleştirme, Hiddetlenme, Hissettirme

10 Harfli Kelimeler

Haberleşme, Hafifleşme, Hafifletme, Hançerleme, Hapsedilme, Harekeleme, Hasetlenme, Haşinleşme, Havalename, Helalleşme, Helmelenme, Heveslenme, Hissedilme, Hizipleşme, Hödükleşme, Höpürdetme, Hüngürdeme, Hüzünlenme

9 Harfli Kelimeler

Haddeleme, Hafifleme, Hafifseme, Hainleşme, Halelenme, Half-time, Harelenme, Heceletme, Hedefleme, Herekleme

8 Harfli Kelimeler

Haccetme, Haczetme, Hakketme, Hallenme, Halleşme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Heceleme, Hicvetme, Hinleşme, Hislenme, Hissetme, Hoşgörme, Höykürme, Hükmetme

7 Harfli Kelimeler

Hengame, Hiçleme

6 Harfli Kelimeler

Hademe, Hatime, Hemame

5 Harfli Kelimeler

Helme, Huzme, Hüzme

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


hademe : odacı, müstahdem, hizmetli
hafifletme : tahfif
hafifseme : yeğniseme, istihfaf, haydi
hemame : kakule
hengâme : patırtı, gürültü, kavga, hengâm
heveslendirme : isteklendirme
homojenleşme : bağdaşıklaşma
hoşgörme : idare
huzme : demet

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hafifletme :

TDK:
isim Hafifletmek işi, tahfif

hapsetme :
TDK:
isim Hapsetmek işi

hasetlenme :
TDK:
isim Kıskanma

Kelime Bulma Motoru