H ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve ME ile biten 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hararetlendirme, Hareketlendirme, Homojenleştirme

14 Harfli Kelimeler

Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Hafifleştirme, Heveslendirme, Hümanistleşme, Hüzünlendirme

12 Harfli Kelimeler

Hararetlenme, Hareketlenme, Hidrojenleme, Holdingleşme, Homojenleşme

11 Harfli Kelimeler

Halsizleşme, Hançerlenme, Hapsettirme, Hevenkleşme, Hiçleştirme, Hiddetlenme, Hissettirme

10 Harfli Kelimeler

Haberleşme, Hafifleşme, Hafifletme, Hançerleme, Hapsedilme, Harekeleme, Hasetlenme, Haşinleşme, Havalename, Helalleşme, Helmelenme, Heveslenme, Hissedilme, Hizipleşme, Hödükleşme, Höpürdetme, Hüngürdeme, Hüzünlenme

9 Harfli Kelimeler

Haddeleme, Hafifleme, Hafifseme, Hainleşme, Halelenme, Half-time, Harelenme, Heceletme, Hedefleme, Herekleme

8 Harfli Kelimeler

Haccetme, Haczetme, Hakketme, Hallenme, Halleşme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Heceleme, Hicvetme, Hinleşme, Hislenme, Hissetme, Hoşgörme, Höykürme, Hükmetme

7 Harfli Kelimeler

Hengame, Hiçleme

6 Harfli Kelimeler

Hademe, Hatime, Hemame

5 Harfli Kelimeler

Helme, Huzme, Hüzme

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


haberleşme : iletişim, muhabere, yazışma, bildirişim, enformasyon, komünikasyon, lojistik, mürasele
hademe : odacı, müstahdem, hizmetli
hafifseme : yeğniseme, istihfaf, haydi
half-time : haftaym
hatime : son, sonuç, son deyiş
havalename : havale
helme : fasulye, pirinç
hengâme : patırtı, gürültü, kavga, hengâm
heveslendirme : isteklendirme
hizipleşme : klikleşme
hoşgörme : idare
huzme : demet
hükmetme : tahakküm
hüzme : demet

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hançerleme :

TDK:
isim Hançerlemek işi

hareketlendirme :
TDK:
isim Hareketlendirmek işi

haşinleşme :
TDK:
isim Haşinleşmek işi

Kelime Bulma Motoru