H ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve ME ile biten 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hararetlendirme, Hareketlendirme, Homojenleştirme

14 Harfli Kelimeler

Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Hafifleştirme, Heveslendirme, Hümanistleşme, Hüzünlendirme

12 Harfli Kelimeler

Hararetlenme, Hareketlenme, Hidrojenleme, Holdingleşme, Homojenleşme

11 Harfli Kelimeler

Halsizleşme, Hançerlenme, Hapsettirme, Hevenkleşme, Hiçleştirme, Hiddetlenme, Hissettirme

10 Harfli Kelimeler

Haberleşme, Hafifleşme, Hafifletme, Hançerleme, Hapsedilme, Harekeleme, Hasetlenme, Haşinleşme, Havalename, Helalleşme, Helmelenme, Heveslenme, Hissedilme, Hizipleşme, Hödükleşme, Höpürdetme, Hüngürdeme, Hüzünlenme

9 Harfli Kelimeler

Haddeleme, Hafifleme, Hafifseme, Hainleşme, Halelenme, Half-time, Harelenme, Heceletme, Hedefleme, Herekleme

8 Harfli Kelimeler

Haccetme, Haczetme, Hakketme, Hallenme, Halleşme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Heceleme, Hicvetme, Hinleşme, Hislenme, Hissetme, Hoşgörme, Höykürme, Hükmetme

7 Harfli Kelimeler

Hengame, Hiçleme

6 Harfli Kelimeler

Hademe, Hatime, Hemame

5 Harfli Kelimeler

Helme, Huzme, Hüzme

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


haberleşme : iletişim, muhabere, yazışma, bildirişim, enformasyon, komünikasyon, lojistik, mürasele
hafifletme : tahfif
half-time : haftaym
hatime : son, sonuç, son deyiş
havalename : havale
hemame : kakule
hengâme : patırtı, gürültü, kavga, hengâm
hoşgörme : idare
höpürdetme : hopurdatma
hükmetme : tahakküm
hüzme : demet

Bazı H ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hafifleşme :

TDK:
isim Hafifleşmek işi

halelenme :
TDK:
isim Halelenmek işi

hallenme :
TDK:
hâllenme

Kelime Bulma Motoru