İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iha : uav
ihada : kuşatmak, sarılmak
ihale : üsterme, eksiltme, tefviz
ihanet : hıyanet, hainlik, sadakatsizlik
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihbarcı : muhbir, bildiren, curnalci
ihbarcılık : muhbirlik
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihmalci : ihmalkâr, savsak
ihmalcilik : teseyyüp
ihmalkâr : savsak, ihmalci
ihracatçı : dışsatımcı, dış satımcı, ihraççı
ihraç : çıkarma
ihraççı : ihracatçı
ihraz : kazanma, erişme
ihsas : sezdirme, ima, duyum
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ihtarname : protesto
ihtilâlci : devrimci
ihtilâlcilik : devrimcilik
ihtilâs : aşırma, aşırtı
ihtimalli : olasılı

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihbarname :

TDK:
isim Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye

ihram :
TDK:
1. isim Hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü
2. Yün yaygı
3. Hacca veya umreye giden Müslüman ın dinî olarak yapılması yasak olmayan bazı şeyleri kendisine yasaklaması
4. Yunanların, Romalıların, günümüzde de Berberilerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi

ihtida :
TDK:
isim, din b. (***) Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 59: Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru