İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iha : uav
ihada : kuşatmak, sarılmak
ihanet : hıyanet, hainlik, sadakatsizlik
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihatalı : kavrayışlı, anlayışlı, şuhuduna
ihbar : bildirme, bildirim, bildirilme
ihbarcı : muhbir, bildiren, curnalci
ihbarcılık : muhbirlik
ihbariye : bildirim, ihbarname
ihdas : kurma, bulgucuk
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihmalcilik : teseyyüp
ihmalkâr : savsak, ihmalci
ihracat : dış satım
ihracatçılık : dış satımcılık
ihraç : çıkarma
ihraççı : ihracatçı
ihram : romalıların, beyaz
ihsas : sezdirme, ima, duyum
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ihtifal : anma
ihtilâlci : devrimci

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihbarname :

TDK:
isim Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye

ihsan :
TDK:
1. isim İyilik etme, iyi davranma
2. Bağışlama, bağışta bulunma
3. Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet
"Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu." - H. E. Adıvar
4. Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik

ihtar :
TDK:
1. isim Uyarma, dikkat çekme, uyarı
"Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz bozulan adam salıncaktan atladı." - O. C. Kaygılı
2. Bir şeyi birine hatırlatma

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhtişam ve Sefalet - Yazar: Honore de Balzac
Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti - Yazar: Honore de Balzac
İhtişam ve Sefalet - Yazar: Honore de Balzac

Kelime Bulma Motoru