İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ihale : üsterme, eksiltme, tefviz
ihanet : hıyanet, hainlik, sadakatsizlik
ihatalı : kavrayışlı, anlayışlı, şuhuduna
ihbar : bildirme, bildirim, bildirilme
ihbarcılık : muhbirlik
ihdas : kurma, bulgucuk
ihlâl : bozma
ihmalci : ihmalkâr, savsak
ihmalcilik : teseyyüp
ihracat : dış satım
ihracatçılık : dış satımcılık
ihraç : çıkarma
ihraççı : ihracatçı
ihram : romalıların, beyaz
ihsan : bağışlama, kayra, lütuf, inayet, atıfet, iyilik, bağış, armağan, gayır, hayr, ikram, marûf, mevhibe, nimet, üğdül, yeygü
iht : umutlanmak
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ihtarname : protesto
ihtilâlci : devrimci
ihtilâlcilik : devrimcilik
ihtilâs : aşırma

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihbarlamak :

TDK:
-i İhbar etmek

ihtisaslaşma :
TDK:
isim İhtisaslaşmak işi
"Hukuk dallarının ihtisaslaşmasında en yapıcı rolü oynayan insandı." - H. Taner

ihtişam :
TDK:
isim Görkem
"Hilmi Bey in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi." - S. Ayverdi

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sarıklı İhtilalci Ali Suavi - Yazar: Mithat Cemal...
İhmal Edilmiş - Yazar: Lisa Genova

Kelime Bulma Motoru