İS ile biten kelimeler

Sonunda İS harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

12 Harfli Kelimeler

Tectogenesis

11 Harfli Kelimeler

Başmühendis, Homeostasis, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Amberbaris, Antithesis, Cumhurreis, Histerezis, Mütecessis, Mütehassis, Müteşebbis, Selfservis, Semtürreis

9 Harfli Kelimeler

Başaktris, Bonservis, Digitalis, Galatıhis, Mütecanis, Operatris

8 Harfli Kelimeler

Göşteris, Klitoris, Muhaddis, Muhtelis, Muhteris, Müderris, Mühendis, Münderis, Müvesvis, Semiosis, Zülfaris

7 Harfli Kelimeler

Apandis, Feradis, Havadis, Kalemis, Kalinis, Mebahis, Müessis, Münakis, Münbais, Nemesis, Sifilis, Yikilis

6 Harfli Kelimeler

Adonis, Aktris, Aramis, Desais, Glotis, Kapris, Mantis, Matris, Meclis, Metris, Motris, Muhlis, Müflis, Narsis, Nekais, Nergis, Nıkris, Nikris, Pastis, Servis, Tahlis, Tahmis, Tahsis, Takdis, Takvis, Tedris, Telhis, Telvis, Tenkis, Terhis, Tesdis, Teslis, Testis, Teşhis

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Bahis, Faris, Habis, Hacis, Halis, Hapis, Haris, Hasis, Havis, Helis, İblis, İndis, Kamis, Kasis, Kavis, Kemis, Kulis, Lemis, Melis, Metis, Milis, Misis, Muris, Nefis, Ofris, Patis, Penis, Polis, Selis, Seyis, Silis, Sosis, Telis, Tenis, Tesis, Tölis, Yabis, Yelis

4 Harfli Kelimeler

Abis, Afis, Akis, Beis, Gzis, Ibis, İbis, İris, Ofis, Reis, Yeis

3 Harfli Kelimeler

Çis, His, Mis, Pis, Sis

2 Harfli Kelimeler

İs

Bazı İS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahis : konu, söz, ayur, lâf
başaktris : başoyuncu
digitalis : mayasıl otu
galatıhis : yanılsama
habis : kötü, alçak, kötücül
hâcis : tasa, keder, hüzün, gam
hapis : hapishane, mahpus, tutguk, tutgun
homeostasis : dengeleşim
iblis : şeytan, kötü, düzenci, hannas
izzetinefis : onur, öz saygı
kamis : gömlek, entâri
kasis : çukur, çukurluk
kemis : kevgir, süzgeç
meclis : şura, divan, gündem, iç tüzük, kanat, önerge, tatil, tutanak
melis : bal, sevgili, can, çayır, çayırlık
mis : misk
muhteris : hırslı
muris : mirasçı, kalıtçı
müderris : profesör
müessis : kurucu

Bazı İS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muhlis :

TDK:
sıfat Dostluğunda ve inançlarında içten olan

semtürreis :
TDK:
isim, gök bilimi Başucu noktası

tenkis :
TDK:
isim Azaltma, eksiltme

İS ile biten İlçe isimleri

Marmaris (Muğla)

İS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayrımı Bol Bir Yoldu Metris - Yazar: Hüseyin Şimşek
Beş Meclis ve Akıl ve Aşk Risalesi - Yazar: Sadi-i Şirazi
Sosis Köpeklerin İncelikleri - Yazar: Alexander McCal...

İS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 230: Eğer erkek kadını (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helâl olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa, (her iki taraf da) Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar.  .

Kelime Bulma Motoru