İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izae : kaybetme
izafeten : dayanarak
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izah : açıklama
izahat : açıklamalar
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izaz : ağırlama
izdibam : yığılışma, yığışma
izdiham : yığılma, tıkışıklık, yığılışma
izdivaç : evlenme
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
izinsiz : destursuz
izleç : kulvar
izlek : patika
izlem : izleme, takip
izlemci : takipçi
izlemcilik : takipçilik
izleme : takip, betikevi, izlem
izlemek : incelemek, süre, eğlenmek, görmek, seyretmek, gözlemek, gelmek, iz sürmek, koşmak, kovalamak, kovmak, peşine düşmek, seyirci, takip etmek, tutmak
izlence : program

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izlemek :

TDK:
1. -i Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek
"Babam kaşları çatılmış, başını sallayarak izliyor bizi." - A. Ümit
2. Zaman, süre, sıra vb. bakımından gelmek, arkasından gelmek, arkasında olmak
"Geceyi gündüz izler."
3. Bir olayın gelişimini gözden geçirmek
"Bu ustaca düzeni Osmanlıların her işinde izleyebilirsiniz." - S. Birsel
4. Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, seyretmek
"Televizyonu izlemek."
5. Belirli bir yönde gitmek
"Geç vakit hayvanla, Deliçay ı izleyip gidiyordum." - H. E. Adıvar
6. Gözlemek, incelemek
"Çocuk kuşu gözleriyle izledi."
7. Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi benimsemek
"Bu üretim politikasını izleyeceğiz."
8. Bir şeye uymak, bağlı olmak
"Modayı izlemek."
9. Herhangi bir olayla ilgilenmek
"Çeşitli siyasi olaylar karşısındaki tepki ve düşüncelerini dolaylı da olsa izleyebiliyordum." - H. Taner

izlence :
TDK:
isim Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, program
"İzlence, en küçük bir aksama olmaksızın aktı gitti." - M. C. Anday

izleniş :
TDK:
isim İzlenme işi

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyruklu Bir Yıldız Altında İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Yazar: Hüseyin Rahmi...
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Melek Sanmıştım Şeytanı - Yazar: Hüseyin Rahmi...

Kelime Bulma Motoru