İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izae : kaybetme
izafet : bağıntı, görelik, rölâtivite
izam : büyütme, yollama, abartma, büyükseme
izamik : görelik, görecelik
izan : anlayış, bulu
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansız : anlayışsız, düşüncesiz, holasız
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izci : keşşaf, yirçi
izdeş : mürit
izdibam : yığılışma, yığışma
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izdivaç : evlenme
izgeçizer : spektrograf, tayfçizer
izgeölçer : spektroskop, tayfölçer
izinden : sırtı sıra
izinli : mezun, feth dâl
izinsiz : destursuz
izlanda : baltık denizi devletleri konseyi
izleç : kulvar
izlek : patika
izlemci : takipçi
izlemek : incelemek, süre, eğlenmek, görmek, seyretmek, gözlemek, gelmek, iz sürmek, koşmak

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izomer :

TDK:
sıfat, kimya Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)

izomorf :
TDK:
isim, kimya Eş biçim

izomorfik :
TDK:
sıfat, kimya Eş biçimli

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Meşk Murakkai (Sülüs ve Nesih) - Yazar: Kolektif
İzzet Melih Devrim'in Roman ve Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme - Yazar: Erdoğan Kul
İzzet Melih Devrim'in Eserleri - Tezat, Sermet, Hüzün ve Tebessüm - Yazar: Erdoğan Kul
İzinsiz Gösteri - Yazar: Ahmet Edip...
Cumhuriyetin Öncü Sanayicisi İzzet Baysal - Yazar: Nuray Özdemir

Kelime Bulma Motoru