İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izafe : yakıştırma, katma, ekleme
izafîlik : görelik, görecelik
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izah : açıklama
izahlı : açıklamalı
izale : giderme
izan : anlayış, bulu
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izci : keşşaf, yirçi
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
izhar : belirtme, gösterme
izik : ten
izinsiz : destursuz
izlek : patika
izlem : izleme, takip
izleme : takip, betikevi, izlem
izlemek : incelemek, süre, eğlenmek, görmek, seyretmek, gözlemek, gelmek, iz sürmek, koşmak, kovalamak, kovmak, peşine düşmek, seyirci, takip etmek, tutmak
izlenimcilik : doğayı

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izdivaç :

TDK:
isim Evlenme
"Ölümün bu izdivaçtan binkat hayırlı olduğunu söylüyordu." - R. N. Güntekin

izin :
TDK:
1. isim Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
"Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim." - A. Kabaklı
2. Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil
"Yıllık iznini kullanıyor."

izletme :
TDK:
isim İzletmek işi

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Her Temas İz Bırakır - Yazar: Emrah Serbes
Sherlock Holmes - İz Peşinde - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sudaki İz - Yazar: Ahmet Altan
Parker Pyne İz Üzerinde - Yazar: Agatha Christie
İz Dergisi Sayı: 17 - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 44 - Fotoğrafevi - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 17 - Yazar: Kolektif
İz Dergisi Sayı: 44 - Fotoğrafevi - Yazar: Kolektif
İz ve Rüya - Yazar: Mahmut Temizyürek

Kelime Bulma Motoru