KE ile biten kelimeler

Sonunda KE harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Boynuzluteke

10 Harfli Kelimeler

Müstemleke, Prefabrike, Space-like, Tarkurtike

9 Harfli Kelimeler

Sofistike

8 Harfli Kelimeler

Belirtke, Komplike, Mütareke, Tümleşke, Yerleşke

7 Harfli Kelimeler

Adıyeke, Başülke, Bileşke, Değişke, Fezleke, Kerrake, Melaike, Metruke, Muareke, Müdrike, Provoke, Tehlike, Turnike

6 Harfli Kelimeler

Aplike, Aybike, Dereke, Hareke, Meleke, Melike, Şebeke, Teleke, Teneke, Tereke, Teşeke, Üretke, Yinçke

5 Harfli Kelimeler

Abike, Berke, Birke, Bloke, Burke, Bülke, Çinke, Fiske, Helke, Herke, Keşke, Lorke, Marke, Maske, Öreke, Parke, Peyke, Seçke, Sikke, Sirke, Takke, Tekke, Tenke, Tepke, Trake, Yetke

4 Harfli Kelimeler

Arke, Bike, Böke, Buke, Çeke, Erke, Ilke, İlke, Keke, Lake, Leke, Öfke, Pike, Şike, Şoke, Teke, Tike, Ülke, Yeke

3 Harfli Kelimeler

Eke, Öke

Bazı KE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aybike : dolunay
belirtke : amblem, logo, gösterge
berke : berge, birge, burke
bike : beyge
birke : gölcük
böke : kahraman, şampiyon, önder, başkan, reis, kabadayı, cesur, efe, güreşçi, pehlivan, güçlü
buke : rayiha, koku
değişke : modifikasyon
fezleke : özet, hulâsa, hülasa
helke : kova, herke, bakraç
herke : bakraç, kova, helke
leke : namussuzluk, kara, şaibe, ay, döküntü, fatül, karaltı, kir, kirli, pafta, pis
lorke : siirt
marke : belirtilmiş, işaretlenmiş, ışaretlenmiş
melâike : melekler
meleke : alışkanlık, yeti

Bazı KE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bloke :

TDK:
sıfat Kullanılması önlenmiş, el konulmuş

keşke :
TDK:
ünlem Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz, bari, keşki
"Keşke vazifesi oralarda olsaydı!" - F. R. Atay

öfke :
TDK:
isim Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
"Fahri nin gözlerinde karanlık bir ifade var, umutsuzluk, öfke karışımı bir şey." - A. Ümit

KE ile biten İlçe isimleri

Feke (Adana)
Finike (Antalya)
Söke (Aydın)
Silifke (Mersin)

KE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gizemli Bir Maske - Yazar: Fernando Pessoa
Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri - Yazar: Ali Suat Ürgüplü
Sosyologca Kirapları 4 - Mütareke ve Sürgün Hatıraları - Yazar: Ahmet Ağaoğlu
Yanık Maske - Yazar: Şule Köklü
Türk Romanında Mütareke İstanbul''u - Yazar: Tamer Erdoğan

Kelime Bulma Motoru