KES ile başlayan kelimeler

Başında KES harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Keskinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kesinleştirmek, Keskinleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kesinleşmemiş, Kesinleştirme

12 Harfli Kelimeler

Keskinleşmek, Keskinletmek, Kestirilemez

11 Harfli Kelimeler

Keseklenmek, Kesinleşmek, Kesinleşmiş, Kesinsizlik, Keskinleşme, Keskinletme, Kestirilmek, Kestirmeden

10 Harfli Kelimeler

Keseklenme, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmeden, Kesilmemek, Kesinleşme, Kesinlikle, Kesintisiz, Kesitçekim, Kestanecik, Kestanelik, Kestirilme, Kestirmece

9 Harfli Kelimeler

Kesbetmek, Keselemek, Keseleniş, Keselenme, Keseletme, Kesenekçi, Kesilmeme, Kesimhane, Kesinleme, Kesintili, Keskenmek, Keskinlik, Kestaneci, Kestirmek

8 Harfli Kelimeler

Kesatlık, Keseleme, Kesenkes, Kesiklik, Kesiksiz, Kesilmek, Kesilmiş, Kesimevi, Kesimlik, Kesinkes, Kesinlik, Kesinmek, Kesirler, Kesirsiz, Kesişmek, Keskenme, Kesmelik, Kesmikli, Kestirim, Kestiriş, Kestirme

7 Harfli Kelimeler

Kesafet, Kesecek, Kesecik, Kesedar, Kesekli, Kesenek, Kesikli, Kesilen, Kesiliş, Kesilme, Kesimci, Kesinme, Kesinti, Kesirli, Kesişen, Kesişme, Kesmece, Kestane, Kestere

6 Harfli Kelimeler

Keseci, Keseli, Kesene, Kesici, Keskin, Kesmeç, Kesmek, Kesmez, Kesmik, Kesret, Kesyap

5 Harfli Kelimeler

Kesat, Kesek, Kesel, Kesen, Keser, Kesif, Kesik, Kesim, Kesin, Kesir, Kesiş, Kesit, Keski, Kesme, Kesre

4 Harfli Kelimeler

Kese, Kesp

3 Harfli Kelimeler

Kes

Bazı KES ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kesafet : çokluk, sıklık, yoğunluk, bulanıklık
kesat : yokluk, kıtlık
kesbetmek : meş'
keseci : sauna, hamam, lif
keseklenmek : toprak
kesen : bıçgın, kesici, sekant
kesene : sözleşme, götürü
kesici : kesen, silah
kesik : çökelek, ekşimik, kısa, gazete, kupür, tarla, dilim, maktu, tutuk
kesilme : inkıta, kat, sekte
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kesin : değişmez, maktu, kat'i, mutlak, kati, kesinlikle, kategorik, kesme, lâmı cimi yok, matematiksel, nihai, radikal
kesinkes : kesinlikle
kesinleşmemiş : tartışmalı
kesinti : kırpıntı, inkıta

Bazı KES ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kesat :

TDK:
1. isim Alışverişte durgunluk
"Bugünlerde alışveriş de kesat." - N. Nâzım
2. Yokluk, kıtlık

kestirmek :
TDK:
1. -i Kesme işini yaptırmak
"Köyde kefenlik bez olmadığı için Selim sandalın yelkenini kestirip kefen diktirdi." - Halikarnas Balıkçısı
2. Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahmin etmek
"Ben bu kadar şeyi kestiremez miyim?" - M. Ş. Esendal
3. Kesilmesini sağlamak, kesilmesine yol açmak
"Bebeğin sütünü limon sıkarak kestirdi."
4. Karar vermek
"Söze nereden, nasıl başlayacağımı kestiremiyorum." - H. Taner
5. nsz Kısa bir süre uyumak, şekerleme yapmak
"Rahmi peykenin köşesine büzülmüş, kestiriyordu." - B. Felek
6. Anlamak, farkına varmak
"Bu çocuk zaten hâlâ durumunu kestirememiştir." - B. Felek

KES ile başlayan İlçe isimleri

Kestel (Bursa)
Keskin (Kırıkkale)

KES ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kesin ki Seni Seviyorum - Yazar: Nilgün Şimşek
Kısa Kes - Yazar: Leigh Russell

Kelime Bulma Motoru