KES ile başlayan kelimeler

Başında KES harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Keskinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kesinleştirmek, Keskinleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kesinleşmemiş, Kesinleştirme

12 Harfli Kelimeler

Keskinleşmek, Keskinletmek, Kestirilemez

11 Harfli Kelimeler

Keseklenmek, Kesinleşmek, Kesinleşmiş, Kesinsizlik, Keskinleşme, Keskinletme, Kestirilmek, Kestirmeden

10 Harfli Kelimeler

Keseklenme, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmeden, Kesilmemek, Kesinleşme, Kesinlikle, Kesintisiz, Kesitçekim, Kestanecik, Kestanelik, Kestirilme, Kestirmece

9 Harfli Kelimeler

Kesbetmek, Keselemek, Keseleniş, Keselenme, Keseletme, Kesenekçi, Kesilmeme, Kesimhane, Kesinleme, Kesintili, Keskenmek, Keskinlik, Kestaneci, Kestirmek

8 Harfli Kelimeler

Kesatlık, Keseleme, Kesenkes, Kesiklik, Kesiksiz, Kesilmek, Kesilmiş, Kesimevi, Kesimlik, Kesinkes, Kesinlik, Kesinmek, Kesirler, Kesirsiz, Kesişmek, Keskenme, Kesmelik, Kesmikli, Kestirim, Kestiriş, Kestirme

7 Harfli Kelimeler

Kesafet, Kesecek, Kesecik, Kesedar, Kesekli, Kesenek, Kesikli, Kesilen, Kesiliş, Kesilme, Kesimci, Kesinme, Kesinti, Kesirli, Kesişen, Kesişme, Kesmece, Kestane, Kestere

6 Harfli Kelimeler

Keseci, Keseli, Kesene, Kesici, Keskin, Kesmeç, Kesmek, Kesmez, Kesmik, Kesret, Kesyap

5 Harfli Kelimeler

Kesat, Kesek, Kesel, Kesen, Keser, Kesif, Kesik, Kesim, Kesin, Kesir, Kesiş, Kesit, Keski, Kesme, Kesre

4 Harfli Kelimeler

Kese, Kesp

3 Harfli Kelimeler

Kes

Bazı KES ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kesecek : eğiş
keseklenmek : toprak
kesel : gevşeklik, tembellik
kesen : bıçgın, kesici, sekant
kesene : sözleşme, götürü
kesenek : fabrika, iltizam, aidat
kesenekçi : iltizamcı, mültezim, kesimci
keser : tahta, kerki
kesiklik : kırıklık, yorgunluk, gevşeklik
kesilmeden : kesiksiz
kesilmeme : devam
kesilmemek : baltadan kurtulmak
kesimhane : mezbaha, kesimevi
kesin : değişmez, maktu, kat'i, mutlak, kati, kesinlikle, kategorik, kesme, lâmı cimi yok, matematiksel, nihai, radikal
kesinkes : kesinlikle
kesinleşmek : kat'ileşmek, katileşmek
kesintili : fasılalı
kesişmek : pazarlıkta
kesitçekim : tomografi
keski : ağaç, taş, tırnak
keskinleştirmek : bilemek, yülümek
keskinlik : görüntü keskinliği, akütans

Bazı KES ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


keseletmek :

TDK:
-e, -i Keseleme işini yaptırmak

kesin :
TDK:
1. sıfat Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu
"Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden." - N. Ataç
2. zarf Kesinlikle

keskinleşmek :
TDK:
nsz Keskin duruma gelmek

KES ile başlayan İlçe isimleri

Kestel (Bursa)
Keskin (Kırıkkale)

Kelime Bulma Motoru