KOY ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında KOY harfleri bulunan ve K ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Koyulaştırmak

10 Harfli Kelimeler

Koyulaşmak, Koyunculuk, Koyuvermek

9 Harfli Kelimeler

Koydurmak, Koyultmak, Koyvermek

8 Harfli Kelimeler

Koyulmak

7 Harfli Kelimeler

Koyacak, Koyuluk

6 Harfli Kelimeler

Koycuk, Koymak

5 Harfli Kelimeler

Koyak

Bazı KOY ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


koyak :

TDK:
1. isim, coğrafya Vadi
"Bir koyağa girip küçük bir çalılığa saklandılar." - Y. Kemal
2. jeoloji Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk
3. Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur
"Yaylasını koyak koyak gezerim" - Halk türküsü

koydurmak :
TDK:
-i, -e Birinin bir şeyi bir yere koymasını sağlamak

koyultmak :
TDK:
1. -i Koyu duruma getirmek
2. Bir konuşmayı tat alınır biçimde uzatmak

KOY ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 249: Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün bizim Câlût'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar: Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler.
MÜ'MİN - 5: Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da (peygamberlerini) engellemeye, her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Bâtılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte, cezalandırmamın nasıl olduğunu gör!  .
İSRA - 88: De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler.

Kelime Bulma Motoru