L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâçka : gevşemiş, lâşka
lâden : lâdengillerden, rastık
lâdes : lâdes oyunu
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgar : zayıf, çelimsiz, etsiz, kuru
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lango : dökümhanede
laser : lâzer
lâşka : lâçka
lâzer : laser
lâzim : lüzumlu, gerekli
leçek : yaşmak
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
lerze : titreme, titreyiş
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâfız :

TDK:
lafız

leziz :
TDK:
1. sıfat Tadı güzel, lezzetli
2. Hoş, güzel, zevkli, latif
"Bunun öte tarafında hayalî, leziz bir âlem mevcuttur." - M. Ş. Esendal

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kırmızı Laçin - Oytun Efsaneleri 1 - Yazar: Öznur Balkılıç

Kelime Bulma Motoru