L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâdes : lâdes oyunu
lâdin : çamgillerden
lâfız : söz, kelime
lâgos : lâhos
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lâtin : lâtin halkları
lâzım : gerek, gerekli, lüzumlu
lâzim : lüzumlu, gerekli
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
lenfa : lenf, akkan
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâdin :

TDK:
ladin

lenfa :
TDK:
isim, anatomi Lenf

likit :
TDK:
1. sıfat, fizik Sıvı
"Likit gaz."
2. isim, ekonomi Nakit

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Latin Amerika'nın Kesik Damarları - Yazar: Eduardo Galeano
100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri - Yazar: Oğuzhan Karaburgu
Anılar - Sürç-ü Lisan Ettikse - Antrakt - İkinci Perde - Yazar: Haldun Dormen
Latin Aşk Ateşi - Yazar: Adnan Özer
Şiir ve MitologyaCumhuriyet Dönemi Şiirinde Yunan ve Latin Mitologyası - Yazar: Aydın Afacan
Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi - Yazar: Yusuf Ziya Öksüz
Latin Şiiri Antolojisi - Yazar: Jean-Louis M

Kelime Bulma Motoru