L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçka : gevşemiş, lâşka
lâden : lâdengillerden, rastık
lâdes : lâdes oyunu
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgos : lâhos
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lango : dökümhanede
leçek : yaşmak
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
leyla : gececi
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
libya : dinar, kuzey afrika
linet : sürgün, ishal
lisan : dil, zeban, zeba­n
logos : deyi
lokma : sokum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâdin :

TDK:
ladin

lâfız :
TDK:
lafız

leziz :
TDK:
1. sıfat Tadı güzel, lezzetli
2. Hoş, güzel, zevkli, latif
"Bunun öte tarafında hayalî, leziz bir âlem mevcuttur." - M. Ş. Esendal

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Limon Ağacı - Yazar: Sandy Tolan
100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri - Yazar: Oğuzhan Karaburgu
Anılar - Sürç-ü Lisan Ettikse - Antrakt - İkinci Perde - Yazar: Haldun Dormen
Arkhe - Logos Felsefe Dergisi Sayı 1 - Yazar: Kolektif
Anılar - Sürç-ü Lisan Ettikse - Antrakt - İkinci Perde - Yazar: Haldun Dormen
Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri - Yazar: Ümit Eker
Limon Çiçeği - Yazar: Betül Şükür
Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi - Yazar: Yusuf Ziya Öksüz
Herakleitos ve Logos - Yazar: Dinçer Yıldız

Kelime Bulma Motoru