L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
lâedri : anonim, bilinemezci
lâfzen : söylenişine
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâktoz : süt şekeri
lângur : maymunlardan
lâpacı : yorgun
lejant : ertegi
lekeli : lekelenmiş, kara yüzlü, temiz
leksem : madde
lenfte : gamaglobülin
leopar : pars, panter, pelenk
lepton : yeğnicik
lerzan : titrek
letâif : kalb, sır
levent : uzun, baysan
lezyon : doku bozukluğu, yıpranma
libido : sevgeç
limanı : hamburg limanı
limonî : alıngan
linyit : briket, karbon
lipsos : iskorpitgillerden
lityum : 94, alkali metaller, li
lobici : dalancı
london : landon, lando
lumbuz : lomboz
lübnan : orta doğu, yakın doğu
lüknet : tutukluk
lüleci : çubuk, nargile
lümpen : sınıfsız, ayaktakımı
lüpten : açıktan, bedavadan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâfzen :

TDK:
lafzen

liseli :
TDK:
sıfat Lisede okuyan (öğrenci)

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Külliyat-ı Letaif - Yazar: Faik Reşad

Kelime Bulma Motoru