L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
ladino : türkçe, fransızca, yunanca
lâklâk : gevezelik
lâmacı : lâmaist
lâmise : duyarga, dokunum, anten
lângur : maymunlardan
lâpacı : yorgun
lâpina : lapinagillerden
lavgar : geveze, boşboğaz, palavracı
lâzıme : gerekçe
lehdar : yandaş, taraftar
lejant : ertegi
lekeci : kuru temizleyici
leksem : madde
lektör : okutman
lerzan : titrek
levent : uzun, baysan
levrek : levrekgillerden
leylek : leyleksilerden, büyük, beyaz
libido : sevgeç
limanı : hamburg limanı
limonî : alıngan
lipsos : iskorpitgillerden
lityum : 94, alkali metaller, li
lobici : dalancı
lokavt : işkapatımı
lomboz : lumbuz
london : landon, lando
lökeşe : yabankazı, çulluk
lösemi : kan kanseri
lüknet : tutukluk
lümpen : sınıfsız, ayaktakımı
lüpten : açıktan, bedavadan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lipsos :

TDK:
isim, hayvan bilimi İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus)

lokavt :
TDK:
isim İş bıraktırımı

lüpten :
TDK:
zarf Açıktan, bedavadan, parasız olarak
"Malum ya, bize lüpten bilet verirler." - H. E. Adıvar

Kelime Bulma Motoru