L ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 9 harfli 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Laciverdi, Laforizma, Lafügüzaf, Lağvolmak, Laikleşme, Lakerdacı, Lakırdıcı, Laleağacı, Lalüebkem, Lamacılık, Lambalama, Laminarya, Lanseolat, Larghetto, Lateritli, Laternacı, Latilokum, Laubalice, Lavantacı, Layenkati, Layıkıyla, Lebiderya, Leblebici, Leffetmek, Lehçeleri, Lehimleme, Lekecilik, Lekelemek, Lekelenme, Lektörlük, Lemurları, Lenfatizm, Levazımat, Levazımcı, Levendane, Leventlik, Lezzetsiz, Lığlanmak, Lıkırdama, Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli, Lobicilik, Lodoslama, Logaritma, Loğusalık, Loğusaotu, Lohusalık, Lokantacı, Lokantalı, Lokomobil, Lokomotif, Lorisleri, Loşlaşmak, Lotaryacı, Lökoplast, Lşıkölçer, Lüksmetre, Lülecilik, Lümensaat, Lüpletmek, Lütfetmek

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâkırdıcı : konuşkan, geveze, dedikoducu
lâlüebkem : dilsiz
lanseolat : mızraksı
lâtilokum : lokum
lâyenkati : kesintisiz, aralıksız
lâyıkıyla : gerektiğince
leffetmek : iliştirmek, lef etmek
lehçeleri : li­sânları
lekecilik : taşizm
levazımat : gerekenler
lezzetsiz : tatsız, abur cubur, tatsız tuzsuz
limnoloji : göl bilimi
lisaniyat : filoloji, dil bilimi, lengüistik
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
liyakatli : başarılı, yetenekli, değimli
lobicilik : dalancılık
loğusaotu : ikiçeneklilerden
lohusalık : nifâs
lokomotif : tekerlekli, buharlı, elektrikli, çekit, demir yolu, demiryolu, makinist
lşıkölçer : fotometre
lüksmetre : aydınlıkölçer

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâciverdî :

TDK:
laciverdî

lağvolmak :
TDK:
1. nsz Bir kuruluşun faaliyeti sona ermek
2. Hükümsüz kılınmak, dağıtılmak

literatür :
TDK:
1. isim Edebiyat
"Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir." - A. Ağaoğlu
2. Kaynak
"Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder." - H. Taner

Kelime Bulma Motoru