L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
brakisefal : kısa kafalı
darbımesel : atasözü
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
elektrofil : eksicil
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimesul : sorumsuz
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kâtibiadil : noter
konvertibl : çevrilgen
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kartpostal :

TDK:
isim Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart
"Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?" - S. M. Alus

korgeneral :
TDK:
isim, askerlik Kara ve hava kuvvetlerinde rütbesi tümgeneralle orgeneral arasında olan general, ferik (II)

mütebeddil :
TDK:
1. sıfat Değişen
2. Kararsız

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru