L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
brakisefal : kısa kafalı
darbımesel : atasözü
düşüngüsel : ideolojik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mütehavvil :

TDK:
sıfat Değişken, kararsız

odyovizüel :
TDK:
sıfat Görsel-işitsel

paradoksal :
TDK:
sıfat Aykırı düşünce niteliğinde olan

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru