L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
darbımesel : atasözü
dincierkil : teokratik
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimakul : saçma
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kolesterol : kolesterin
korgeneral : ferik
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bakteriyel :

TDK:
sıfat, tıp (***) Bakterilerle ilgili

kalıtımsal :
TDK:
1. sıfat Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî
"Kadın konularında sağduyudan hayli yoksun oluşu kalıtımsaldı." - R. Erduran
2. tıp (***) Ana babadan çocuklara genler aracılığıyla geçen (özellik, hastalık vb.)

kâtibiadil :
TDK:
isim, hukuk Noter

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru