L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
dârıfülfül : tırmanıcı
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gramatikal : dilbilgisel, gramere
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dârıfülfül :

TDK:
darıfülfül

görüntüsel :
TDK:
sıfat Görüntüye dayanan
"Her yapının hem görüntüsel hem manevi bir bütünlüğü vardır. Kişiliği ancak bu kontekst içinde vurgulanır." - H. Taner

mütebeddil :
TDK:
1. sıfat Değişen
2. Kararsız

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru